Hamsunsenterets sommerutstilling er inspirert av Hamsuns interesse for nervevirksomheter, sinnsbevegelser og underlig oppførsel. Vi bidrar med billedkunst til denne nyskapende utstillingen på Hamarøy.

Hanne Friis' «Klump» var populær på åpningen

Helt fra starten av Hamsuns litterære gjennombrudd i 1890 markerte han seg som en forfatter med interesse for det enkelte menneskes individuelle sinnsliv. Nærmere bestemt for det moderne menneskets psykiske eiendommeligheter. Hamsun tok med seg denne interessen gjennom hele sitt forfatterskap. Også mye visuell kunst undersøker denne tematikken, og det utnytter Hamsundsenteret i sommerens utstilling: Et utvalg samtidskunst fra vår samling møter et utvalg tekster av Hamsun. Kunstverkene er likestilte og inngår i ulike slags dialoger med hverandre.

Kan Hamsun tilføre nye perspektiver på kunstverkene? Kan kunstverkene åpne nye forståelser av Hamsuns litteratur? Kom, se, lytt, les, opplev og finn dine svar!

Disse kunstnerne har verk med i utstillingen:
Bjarne Holst
Børre Sæthre
Espen Gangvik
Gabriel Kvendseth 
Hanne Friis
Håkon Bleken
Inger Sitter
Iver Jåks
Marit Følstad
Roar Werner Eriksen
Åse Dommersnes

Verk på forsiden: Bjarne Holst - Uten tittel

Kontaktperson

Tiina Portti, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 951 54 691