Vi søker kurator

Fredag 17. mars 2023

Om stillingen

Som kurator vil du samarbeide tett med direktør/sjefskurator og kuratorteamet

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide med forskning og utvikling av utstillingsprogram både for historisk og samtidskunst.
 • Arbeide med å utvikle plan for implementering av museets museologiske strategier på alle områder inkludert samling, forskning, formidling, kommunikasjon og produksjon av utstillinger.
 • Samarbeide tett fra starten av prosjekter med andre fagpersoner ved museet og relevante samarbeidspartnere.
 • Være ansvarlig for utstillingsbudsjett og prosjektgjennomføring sammen med øvrig stab ved museet.
 • Arbeide for å utvikle institusjonelle akademiske samarbeid.
 • Holde deg à jour med gjeldende kuratorisk praksis, med spesielt fokus på museologi for transformasjon i historisk og samtidskunst.
 • Delta i utviklingen av NNKM Bodø (struktur og innhold) og i konseptuell planlegging av det nye NNKM i Tromsø, jf. ovennevnte arbeidsoppgaver.
 • Rapportere direkte til direktøren.  

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i kunsthistorie
 • Minimum 5 års erfaring fra arbeid i kunstfeltet, minst 1 år som kurator
 • Interesse for samskapende praksis
 • Kunnskap om samisk skapende praksis samt noe erfaring med å samarbeide med samiske fagpersoner
 • Bør være oppdatert på gjeldende teori og praksis i kunsthistorisk diskurs globalt med generell kunnskap om dekoloniale, LHBTQI+, økologisk og feministisk praksis  
 • God skriftlig framstillingsevne og erfaring fra forskning
 • Gjerne erfaring med publisering av trykksaker
 • Kunne forelese om kunstprosjekter og presentere museets visjon på ulike arenaer
 • Ha nettverk i det kreative feltet nasjonalt og internasjonalt
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk - både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Positiv
 • God på relasjonsbygging
 • Lojal
 • Selvstendig   

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale og Landsoversenskomsten for museer og lokal lønnspolitikk
 • God pensjonsordning
 • Flexitidsavtale
 • Mulighet for faglig utvikling

Søknadsfrist: 10.04.2023
Arbeidsgiver: Nordnorsk Kunstmuseum
Arbeidssted: En fulltidsstilling (100 %) i Bodø, medfører noe arbeidsrelatert reisevirksomhet

For ytterligere opplysninger om stillingene, kontakt: Direktør og sjefskurator Katya Garcia Anton, tlf. 46 97 40 36
Assisterende direktør Line Fusdahl, tlf. 91 68 75 56

I henhold til offentlighetsloven ønsker vi å orientere om at søkerliste kan bli offentliggjort. Du kan søke om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli orientert om du kvalifiserer for dette etter gjeldene regler.

Søk på stillingen

Om oss

Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) ble grunnlagt i 1985 og betjener regionene Troms, Finnmark og Nordland, samt Svalbard. Museet spiller en betydelig rolle i Norge, den nordiske, sirkumpolare og internasjonale kunstverdenen.

Sentralt i museet er ivaretagelse, forskning og aktivering av en samling på over 2 225 verk av kunstnere fra 1600-tallet til i dag. Det er en økende tilstedeværelse av samiske daiddarer og duojár i vår samling. Vi er også sterk til stede og opptatt av sosial/klimarettferdighet og transformasjon.

Museet har programmeringsansvaret for det nystartede Nordover Kunstsenter og er nøkkelpartner i kunstnerresidensen Artica Svalbard (Longyearbyen, Svalbard) som gjør NNKM eksepsjonell når det gjelder drift så nær Nordpolen. NNKM har allerede kontorer i Bodø og vil åpne NNKM Bodø i 2024.
Vi jobber også mot et nytt museumsbygg i Tromsø i samarbeid med Tromsø kommune og Arktisk Filharmoni.

NNKM-verdier: Åpen, Relevant, Medskapende