Søk Årsutstillingen 2020!

Tirsdag 18. februar 2020
Fra Årstutstillingen 2019 på KODE i Bergen. Foto: Dag Fosse/KODE
Fra Årstutstillingen 2019 på KODE i Bergen. Foto: Dag Fosse/KODE.
Vi samarbeider med Norske Kunsthåndverkere om Årsutstillingen 2020, som gjester Nord-Norge for første gang siden 1981. Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling er en juryert, årlig mønstring av norsk samtidskunsthåndverk. Nå har vi åpnet for søknader.

Fra midten av oktober 2020 vises utstillingen i våre lokaler i Tromsø. Årets jury består av Toril Bonsaksen (juryleder og metallkunstner), Lillian Tørlen (keramikk), Aslaug M. Juliussen (tekstil) og Lise Dahl (museets representant). De ser fram til å samle samtidskunsthåndverk, fagfelt og publikum fra regionen og hele resten av landet i Tromsø!

Juryen er åpen for alle arbeids- og uttrykksformer innenfor det materialbaserte kunstfeltet. Det vil være gode muligheter for å delta med verk som forholder seg til museumsbygget samt til den lokale konteksten i Nord-Norge og Sápmi med sin komplekse sammenfletting av perspektiver, historier, politikk og forhold til land og ressurser. Samtidig understreker juryen at Årsutstillingen har et nasjonalt nedslagsfelt og at man ønsker å samle impulser fra hele kunsthåndverksfeltet i Norge, både geografisk og tematisk. Øvrige søknadskriterier finner du nedenfor, sammen med nærmere beskrivelser, bilder og kart over visningsarealene.

* SØK HER *  Søknadsfrist: fredag 17. april kl. 23.59

Søknadskriterier

 • Det er fri adgang til å søke deltakelse for kunstnere som i hovedsak bor og virker i Norge.
 • Hver søker kan søke med inntil fire arbeider.
 • Arbeidene skal ikke være eldre enn tre år.
 • Man kan delta med:
  – ferdige verk
  – verk under arbeid
  – samarbeidsprosjekter
  – stedsspesifikke verk
  NB: Dersom man søker med uferdige og/eller stedsspesifikke verk bør søknaden inneholde lettfattelige skisser og beskrivelse av ferdig verk. Verk som skal tilpasses rom/arkitektur bør beskrives ut fra det tiltenkte rommet.
 • Arbeidene skal være i kunstners eie eller være tilgjengelige som om de var i kunstners eie. Man kan ikke delta i Årsutstillingen med arbeider som er i offentlig eie. Dersom man deltar med arbeider i privat eie, er kunstner ansvarlig låntaker og ansvarlig for eventuelle merkostnader.
 • Det skal være fysisk og sikkerhetsmessig mulig å montere og stille ut arbeidene i visningsarealene.

Visningsarealer for utstillingen 

 • Utstillingen settes primært opp i museets 2. etg., der takhøyden er på 2,64 – 3,03 m.
 • I tillegg stilles høysalen, med dobbel takhøyde, til disposisjon for hengende verk (da gulvet må være fritt). Høysalen har inngang i 1. etg. og tilhørende galleri i 2. etg.
 • Utenfor høysalen går trappegangen mellom museets 1. og 2. etg., som også stilles til utstillingens disposisjon. Ved toppen av trappen er det en åpning som gir sikt inn til høysalen. 
 • Tilgjengelige uterom:
  – Verk kan vises på museets fasade, med forbehold om at monteringen er reversibel og godkjennes av Statsbygg og Riksantikvaren (fasaden er fredet). Fasaden har øyekroker til stillas som kan brukes til fastmontering av verk.
  – Prostnesparken rett utenfor museet kan benyttes med forbehold om godkjennelse fra kommunen. Parken er formet som en «polsektor» med buet front mot sjøsiden og inneholder fra før tre minnesmerker og en statue av Roald Amundsen.
  NB: Vær oppmerksom på at kunst til utearealer må være tilrettelagt for utendørs montering og andre sikkerhetsforhold og stilles ut på kunstners ansvar. Under utstillingsperioden vil det være mørketid i Tromsø og værforholdene er ofte røffe. Nødvendige tillatelser innhentes av Årsutstillingens prosjektledelse, men søker bes om å beskrive tiltenkte løsninger i søknaden. Ta gjerne kontakt med museet ved spørsmål om de fysiske forholdene.

Kontakt

Ved spørsmål om søknad: Marit Lønning Reiten 400 97 377 / mlr@kunsthandverk.no
Ved spørsmål om visningsarealer: Lise Dahl, 77 64 70 25 / lise@nnkm.no

Andre nyheter

Bli en Tromsøekspert!

Onsdag 06. juli 2022

Sommer på museet

Tirsdag 28. juni 2022

PRYO hjelp i SKAPEverkstedet

Tirsdag 28. juni 2022

Åpningstider i påsken

Torsdag 07. april 2022