Møt vår praktikant, Sondre

Tirsdag 05. april 2022
Kim Skytte og praktikant Sondre Sætaberget

Suplere, registrere, dokumentere … Praktikanten får gjort litt av hvert.

Som en avsluttende del av bachelorprogrammet i kunstvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet tilbringer Sondre Sætaberget 50 timer her ved museet.  Sondre får blant annet følge registrator og arkivar, Kim Skytte og konservator Rebecca Byram.

- Museumsarbeid gir virkelig mersmak! Jeg har så langt fått være med rundt i museet, hjulpet til med å rigge både opp og ned utstilling. Mye av tiden så langt har gått med på å registrere trykkplater som ikke har blitt lagt inn i museets database enda. Mange varierte oppgaver gir meg et fint innblikk i livet bak scenen ved et kunstmuseum, det vil jeg si er en nyttig erfaring å ha, sier Sondre, som leverer bacheloroppgave til høsten – Peder Balke vil være en sentral del der.

For museet har det stor verdi å ta inn studenter.

- Det handler både om å gjøre vår samling og arkiver tilgjengelige for forskning og å vise studenter hvilke kompetansebehov og arbeidsplasser det finnes i landsdelen. Er vi heldige ser vi de igjen her når de kommer på master- eller doktorgradsnivå. I hvert fall håper vi at de tar med seg en kjennskap til Nordnorsk kunstmuseum og våre samlinger videre i livet og etter hvert inn i arbeidslivet. Vi skal heller ikke legge skjul på at den ekstra arbeidskraften nok kan hjelpe oss til å ta tak i små prosjekter som ellers lett blir skjøvet på i det daglige. For oss er det å ha praktikant på huset relevans, åpenhet og samarbeid i praksis – museet blir sett på som relevant for UiT og deres studenter, vi åpner opp for det vi har av materiale for å møte deres ønsker og de bidrar med verdifullt arbeid for museet, sier Kim.