Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum

Tirsdag 12. oktober 2021

Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum!

Regjeringen har i museumsmeldingen vektlagt kunst i nord som et viktig område og vil øke bevilgningene til Nordnorsk Kunstmuseum med 6 mill. kroner, hvorav 3 mill. kroner foreslås til å styrke museets virksomhet i Tromsø og 3 mill. kroner til å etablere museets nye avdeling i Bodø. Dette vil være en budsjettøkning på over 20%.

«En kraftfull satsing som gjør Nordnorsk Kunstmuseum i stand til å ta en større plass i formidlingen av kunst i nord» sier Line Fusdahl, administrerende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Denne satsingen svarer til vedtaket i Stortinget i forbindelse med behandlingen av museumsmeldinga og satsingen på Kunst i Nord, som de aller fleste partiene stilte seg bak.

«Vi har stor tro på at denne satsingen vil bli gjennomført «fortsetter Fusdahl.  

Andre nyheter

Aage Gaup til minne

Mandag 20. desember 2021

Kultunatta inntar Nordnorsk Kunstmuseum

Mandag 04. oktober 2021

Høstverksted og SuperTorsdag

Mandag 27. september 2021