Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum

Tirsdag 12. oktober 2021

Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum!

Regjeringen har i museumsmeldingen vektlagt kunst i nord som et viktig område og vil øke bevilgningene til Nordnorsk Kunstmuseum med 6 mill. kroner, hvorav 3 mill. kroner foreslås til å styrke museets virksomhet i Tromsø og 3 mill. kroner til å etablere museets nye avdeling i Bodø. Dette vil være en budsjettøkning på over 20%.

«En kraftfull satsing som gjør Nordnorsk Kunstmuseum i stand til å ta en større plass i formidlingen av kunst i nord» sier Line Fusdahl, administrerende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Denne satsingen svarer til vedtaket i Stortinget i forbindelse med behandlingen av museumsmeldinga og satsingen på Kunst i Nord, som de aller fleste partiene stilte seg bak.

«Vi har stor tro på at denne satsingen vil bli gjennomført «fortsetter Fusdahl.