Ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum

Torsdag 12. november 2015
Jérémie McGowan

Nordnorsk Kunstmuseum har gleden av å kunngjøre at styret har ansatt Jérémie Michael McGowan som direktør for Nordnorsk Kunstmuseum. McGowan vil tiltre 1. mars 2016. 

McGowan arbeider som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og som seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. McGowan har doktorgrad (PhD) i kunsthistorie/kunstteori fra Universitetet i Edinburgh. Han har også utdanning innenfor design, inkludert bachelorgrad fra North Carolina State University, og har i perioden 1997–2010 deltatt med egne arbeider på en rekke utstillinger i Skottland, Finland og USA. 

McGowan er 37 år og er opprinnelig fra Wilmington i North Carolina, USA. Han har bl.a. bodd mange år i Edinburgh, Skottland, og har det siste året vært bosatt i Tromsø.

Om sin nye jobb sier McGowan:
«Nordnorsk Kunstmuseum er en ledende institusjon innenfor kulturfeltet i Norge i dag, bl.a. gjennom å fremme norsk og samisk kunst i utlandet. Ved å bygge på museets eksisterende lokale og internasjonale profil, ser jeg med stor begeistring frem til å fortsette det gode arbeidet i etableringen av Nordnorsk Kunstmuseum som en sentral aktør i et voksende globalt Arktis.»

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum legger vekt på McGowans fokus på hvordan nordlige og arktiske perspektiver står sentralt i museets oppdrag og virke. Han har i sitt arbeid vist god evne til å bygge nettverk på tvers av institusjoner og fagfelt lokalt, regionalt og på tvers av landegrenser. Han vil bidra vesentlig til videreutviklingen av museets samarbeid med ulike aktører på kunst- og kulturfeltet og i akademia. Hans museale erfaring, som omfatter samlingsforståelse, publisering og publikumsrettet arbeid, gir ham et solid utgangspunkt som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Det samme gjør hans ledererfaring fra rollen som seniorkurator/kurator og fra ulike roller knyttet til undervisning.

Tove Veierød, styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum, er svært fornøyd med valget av ny direktør for museet: 
«McGowan har i ansettelsesprosessen stått fram som faglig sterk, kunnskapsrik, engasjert, kreativ og visjonær. Hans sterke motivasjon for oppgavene som venter vil bidra til at museet fortsetter en innovativ og spennende utvikling i årene som kommer.»

McGowan vil tiltre i stillingen som direktør 1. mars 2016, når nåværende direktør Knut Ljøgodts andre åremålsperiode går ut.  

Foto © Andreas Harvik / Nasjonalmuseet