Ny direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum

Torsdag 12. november 2015
Jérémie McGowan

Nordnorsk Kunstmuseum har gleden av å kunngjøre at styret har ansatt Jérémie Michael McGowan som direktør for Nordnorsk Kunstmuseum. McGowan vil tiltre 1. mars 2016. 

McGowan arbeider som førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og som seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. McGowan har doktorgrad (PhD) i kunsthistorie/kunstteori fra Universitetet i Edinburgh. Han har også utdanning innenfor design, inkludert bachelorgrad fra North Carolina State University, og har i perioden 1997–2010 deltatt med egne arbeider på en rekke utstillinger i Skottland, Finland og USA. 

McGowan er 37 år og er opprinnelig fra Wilmington i North Carolina, USA. Han har bl.a. bodd mange år i Edinburgh, Skottland, og har det siste året vært bosatt i Tromsø.

Om sin nye jobb sier McGowan:
«Nordnorsk Kunstmuseum er en ledende institusjon innenfor kulturfeltet i Norge i dag, bl.a. gjennom å fremme norsk og samisk kunst i utlandet. Ved å bygge på museets eksisterende lokale og internasjonale profil, ser jeg med stor begeistring frem til å fortsette det gode arbeidet i etableringen av Nordnorsk Kunstmuseum som en sentral aktør i et voksende globalt Arktis.»

Styret i Nordnorsk Kunstmuseum legger vekt på McGowans fokus på hvordan nordlige og arktiske perspektiver står sentralt i museets oppdrag og virke. Han har i sitt arbeid vist god evne til å bygge nettverk på tvers av institusjoner og fagfelt lokalt, regionalt og på tvers av landegrenser. Han vil bidra vesentlig til videreutviklingen av museets samarbeid med ulike aktører på kunst- og kulturfeltet og i akademia. Hans museale erfaring, som omfatter samlingsforståelse, publisering og publikumsrettet arbeid, gir ham et solid utgangspunkt som direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum. Det samme gjør hans ledererfaring fra rollen som seniorkurator/kurator og fra ulike roller knyttet til undervisning.

Tove Veierød, styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum, er svært fornøyd med valget av ny direktør for museet: 
«McGowan har i ansettelsesprosessen stått fram som faglig sterk, kunnskapsrik, engasjert, kreativ og visjonær. Hans sterke motivasjon for oppgavene som venter vil bidra til at museet fortsetter en innovativ og spennende utvikling i årene som kommer.»

McGowan vil tiltre i stillingen som direktør 1. mars 2016, når nåværende direktør Knut Ljøgodts andre åremålsperiode går ut.  

Foto © Andreas Harvik / Nasjonalmuseet

Andre nyheter

Vi åpner igjen!

Mandag 11. mai 2020

100 verk videre til 2. runde

Fredag 08. mai 2020

Det digitale NNKM

Tirsdag 28. april 2020

Protokollene åpnes for publikum

Fredag 03. april 2020

ÅPENHET OM AVGANG

Torsdag 02. april 2020