Nordnorsk Kunstmuseum i 2017

Torsdag 22. desember 2016
«Cap Noir» av Anna-Eva Bergman

Nyopphenging av den faste samlingen

Vår faste samling ble hengt opp i sin nåværende form i 2010, med hovedvekt på historiske malere som Adelsteen Normann, Francois-Auguste Biard, Gunnar Berg og Peder Balke. Nå har tiden kommet for å tenke samling, formidling og utstillingsdesign på nytt. 1. januar 2017 stenger vi derfor den faste samlingens areal i andre etasje.
Kuratorgruppens mål er først og fremst å skape en ny, helhetlig opplevelse av Nordnorsk Kunstmuseums samling, som nå inkluderer over 2100 verker i et stort spenn av teknikker, kunstformer og perioder. Museet ønsker å tilgjengeliggjøre en større del av vår felles kulturarv for både lokalbefolkningen og tilreisende, og vi skal derfor utvide arealet med én etasje og justere romløsningen, alt for å gi dere en enda bedre opplevelse. Den nye utstillingen skal være en dynamisk og levende arena for både historisk kunst og samtidskunst, og være i kontinuerlig utvikling. Vi vil den skal fungere som en møteplass for eksperimentering, refleksjon og lek, for både store og små.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til åpningen av den nye faste samlingen i august 2017.

Nordlig sfære | Northern Sphere

Stikkord

I januar tar vi med oss utvalgte høydepunkter fra samlingen til Longyearbyen og vår satellitt Kunsthall Svalbard. Utstillingen presenterer nitten verker som søker å fange Svalbards ånd, både konseptuelt og kontekstuelt, og som viser kunstens stadig skiftende framstilling av natur, kultur og historie.
Nordlig sfære | Northern Sphere åpner 21. januar.

View from up here

Vi starter 2017 i Tromsø med filmutstillingen View from Up Here i anledning Tromsø Internasjonale Filmfestival. Sammen med Anchorage Museum i Alaska viser vi eksperiment-, kunst- og dokumentarfilmer fra den sirkumpolare hverdagen i Alaska, Nord-Norge, Finland, Russland og Grønland. Arktis sett utenfra er eksotisk, vilt, uberørt og ugjestmildt – et sted som har tiltrukket seg eventyrere, forskere og kunstnere. Men fra innsiden er Arktis et land som nå møter nye, globale utfordringer, hvor både klima, samfunn og kultur er i endring. Filmene søker å fortelle om steder og mennesker fra den avmystifiserte innsiden og understreke at «Nord» er relativt til din posisjon.
View from Up Here åpner 17. januar og blir stående ut februar 2017.

I Craft, I Travel Light

I Craft, I Travel Light er en gruppeutstilling med norsk og russisk kunsthåndverk laget i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere som åpnet i Arkhangelsk i oktober 2016. Etter et stopp i Murmansk i februar og mars, kommer utstillingen til Tromsø 29. april.
Utstillingen vil synliggjøre grenseområdenes rike estetiske tradisjon og samtidig bidra til å styrke kunsthåndverkets identitet og status. I utstillingen inngår kunsthåndverk tuftet på tradisjonelle naturmaterialer fra Barentsregionen som never, reinhorn og -bein, fiskeskinn og tre, så vel som gjenbruksmaterialer og found objects. I Craft, I Travel Light vektlegger verdien av lokale ressurser, men også at livet og kulturen er i stadig bevegelse, også i møtet med modernisering og teknologisk utvikling. Prosjektet håper å bli en plattform for refleksjon og en arena for problematisering av levemåte og bærekraft i nord.

Subsistence

I juni samarbeider Nordnorsk Kunstmuseum med Festspillene i Nord-Norge og Anchorage Museum om en samling intervensjoner, diskusjoner og visuelle fortellinger som skal peke på kompleksiteten i arktiske samfunn. Ved å bruke «subsistence» (livsopphold) som rammeverk, utforsker prosjektet om Arktis står i fare for å gjøre bli et forbrukerprodukt og en endelig ressurs, og hvilke betydninger og implikasjoner et slikt sluttpunkt kan innebære.
Subsitence skal resultere i en utstilling av samtidskunst fra det sirkumpolare nord som vil åpne under Festspillene i Nord-Norge, og vil også være den offisielle festspillutstillingen for FINN i 2017. Utstillingen vil komme til Tromsø og Nordnorsk Kunstmuseum i oktober 2017.

Digital Balke

Installasjonen Digital Balke/Divine North viser et bredt utvalg av den romantiske maleren Peder Balkes (1804–1887) nordnorske motiver i digital form. Tonesatt av et elektronisk lydverk av Gaute Barlindhaug, vises verkene på tre skjermer, noe som utfordrer det tradisjonelle synet på at kunst skal vises i original form. Prosjektet reiser spørsmål ved om en slik fremstilling forringer eller tilfører noe til verket.
Digital Balke har turnert Nord-Norge siden høsten 2014, og kommer til Longyearbyen og Kunsthall Svalbard i juni.