Knut Ljøgodt disputerer

Tirsdag 12. januar 2016

Torsdag 14. januar vil Nordnorsk Kunstmuseums direktør, Knut Ljøgodt, disputere til doctor philosophiae-graden i kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.

Han vil forsvare sin avhandling Historiemaleriet i Norge. Hoveddelen av avhandlingen er Ljøgodts bok, Historien fremstilt i bilder fra 2011, som er det første større oversiktsverket over norsk historiemaleri. Parallelt med bokens utgivelse viste Nordnorsk Kunstmuseum en utstilling om samme tematikk.

Onsdag 13. januar vil han avgi to prøveforelesninger; en over selvvalgt emne, ”The Pre-Rahaelites”: En bevegelse i engelsk kunst på 1800-tallet, og en over oppgitt emne, Polsk historiemaleri på 1800, med særlig hensyn til Jan Matejko (1838–1893).

”Vi mener at forskning spiller en sentral rolle i museene,” sier konservator Charis Gullickson, tillitsvalgt for Forskerforbundets lokallag i Nordnorsk Kunstmuseum, og legger til: ”Vi er stolte over at museets direktør nå disputerer til doktorgraden.”

Disputasen ledes av prodekan Cathrine Theodorsen, HSL-fakultetet. Komiteen består av professor emeritus Tomas Björk, Stockholms Universitet (førsteopponent), professor emeritus Gunnar Danbolt (andreopponent), Universitetet i Bergen, samt professor Svein Aamold, UiT (administrator).

For nærmere informasjon, kontakt Knut Ljøgodt, tlf.: +47 905 40 346

Prøveforelesninger - Cand.philol. Knut Ljøgodt:
Når:13.01.16 kl. 18:15 - 20:00
Hvor:Teorifagbygget, hus 6, aud.3

Disputas - Cand. philol. Knut Ljøgodt
Når:14.01.16 kl. 11:15 - 15:00
Hvor:Teorifagbygget, hus 6, auditorium 3

 

 

Andre nyheter

64 kunstverk klar for utstilling!

Onsdag 23. september 2020

Vi har kjøpt 5 verk av Knut Fjørtoft

Fredag 18. september 2020

Vi søker vår nye direktør

Fredag 21. august 2020

Mer å oppleve!

Torsdag 18. juni 2020

#værnabokjærringa

Mandag 15. juni 2020