Knut Ljøgodt disputerer

Tirsdag 12. januar 2016

Torsdag 14. januar vil Nordnorsk Kunstmuseums direktør, Knut Ljøgodt, disputere til doctor philosophiae-graden i kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.

Han vil forsvare sin avhandling Historiemaleriet i Norge. Hoveddelen av avhandlingen er Ljøgodts bok, Historien fremstilt i bilder fra 2011, som er det første større oversiktsverket over norsk historiemaleri. Parallelt med bokens utgivelse viste Nordnorsk Kunstmuseum en utstilling om samme tematikk.

Onsdag 13. januar vil han avgi to prøveforelesninger; en over selvvalgt emne, ”The Pre-Rahaelites”: En bevegelse i engelsk kunst på 1800-tallet, og en over oppgitt emne, Polsk historiemaleri på 1800, med særlig hensyn til Jan Matejko (1838–1893).

”Vi mener at forskning spiller en sentral rolle i museene,” sier konservator Charis Gullickson, tillitsvalgt for Forskerforbundets lokallag i Nordnorsk Kunstmuseum, og legger til: ”Vi er stolte over at museets direktør nå disputerer til doktorgraden.”

Disputasen ledes av prodekan Cathrine Theodorsen, HSL-fakultetet. Komiteen består av professor emeritus Tomas Björk, Stockholms Universitet (førsteopponent), professor emeritus Gunnar Danbolt (andreopponent), Universitetet i Bergen, samt professor Svein Aamold, UiT (administrator).

For nærmere informasjon, kontakt Knut Ljøgodt, tlf.: +47 905 40 346

Prøveforelesninger - Cand.philol. Knut Ljøgodt:
Når:13.01.16 kl. 18:15 - 20:00
Hvor:Teorifagbygget, hus 6, aud.3

Disputas - Cand. philol. Knut Ljøgodt
Når:14.01.16 kl. 11:15 - 15:00
Hvor:Teorifagbygget, hus 6, auditorium 3

 

 

Andre nyheter

Vi åpner igjen!

Mandag 11. mai 2020

100 verk videre til 2. runde

Fredag 08. mai 2020

Det digitale NNKM

Tirsdag 28. april 2020

Protokollene åpnes for publikum

Fredag 03. april 2020

ÅPENHET OM AVGANG

Torsdag 02. april 2020