Hvordan blir 2068 på Svalbard?

Torsdag 09. november 2017
En av workshopene i full sving. Foto: Ingeborg Runde, ungdomskoordinator Longyearbyen Lokalstyre

Spiser du mat?
Dagrømmer du?
Har du noen gang tenkt på at det er morsomt å leke med historier?

Å svare ja på disse tre spørsmålene var forutsetningene for å delta på workshopen «X2068 storyhacking» på LYBLAN i Longyearbyen 20.  oktober. I samarbeid med medie- og kunstkollektivet ICE-9, holdt vi en workshop for ungdommer, hvor framtiden var fokus.

Anneli Stiberg, Christine Cynn og Valentin Manz fra ICE-9.

Tre fulle workshops med seks ungdommer hver jobbet med fortellinger til X, en kvinne som lever i 2068, i en tid uten natur. Hva kunne de fortelle til henne? De så for seg spørsmålene og samtalene X ville ha med en avatar i en app som kunne fortelle henne om 2017.

Ungdommene deltok aktivt og hadde veldige gode spørsmål til X og hennes liv i 2068, men også gode fortellinger fra 2017. Vi er imponert over ungdommenes bevissthet. De viste en stor vilje til å forme historier og reflektere over både sitt eget liv og verden i 2017.

Slik ser det ut for X når hun snakker med avataren fra 2017.

Dette er en av flere workshops ICE-9 har holdt, og det er flere på gang. Nordnorsk Kunstmuseum håper å få til en samling i Barentsburg i løpet av 2018. ICE-9 skal lage en podcast av prosjektet, og på sikt vil man forhåpentligvis få på plass en augmented reality, og muligens også spill og/eller film.

Vi vil takke Lokalstyret i Longyearbyen for et, som alltid, godt samarbeid.

Andre nyheter

Antikritikk

Onsdag 14. februar 2018

Tanker ved reisens slutt

Mandag 29. januar 2018

Takk for et utrolig 2017

Onsdag 20. desember 2017

Årets tredje kulturpris til museet!

Onsdag 13. desember 2017