Hvordan beskrive den arktiske ånd og sfære?

Fredag 03. februar 2017
«Fighting Polar Bears» by Francois-Auguste Biard

Helt fra de første ekspedisjonene satte kursen mot nord, har det visuelle uttrykket vært en viktig del av hvordan det arktiske har blitt beskrevet. Kunstnere som deltok på oppdagelsen av Arktis returnerte med skisser og malerier som viste hvordan de opplevde det arktiske – sett fra utsiden.

J. McGowan holder fordrag under Svalbardseminaret. Foto: Roger Zahl Ødergård

Det årlige Svalbardseminaret ble gjennomført på UNIS i januar. I år deltok Nordnorsk Kunstmuseum for første gang ved direktør Jérémie McGowan. Foredraget, Imagining the Arctic, viste hvordan kunstnere har gitt uttrykk for en opplevelse og fornemmelse av nordlige landskap og deres innbyggere. Fokuset i foredraget var hvordan vi, historisk sett, har tenkt om og framstilt Arktis. Hvordan påvirker disse etablerte bildene vår evne til å tenke annerledes om nord, både nå og i framtiden?

Fra åpningen av «Nordlig sfære» i Kunsthall Svalbard

Utstillingen Nordlig sfære som vi nå viser i Kunsthall Svalbard, presenterer verker fra Nordnorsk Kunstmuseums samling, i et spenn fra 1800-tallet og fram til vår tid. Utstillingen søker å vise ulike måter kunstnere har forsøkt å fange den arktiske ånd og sfære.

Med utstillingen og foredraget under Svalbardseminaret håper vi å bidra til å vise hvordan kunsten alltid har vært, er og fortsatt bør være et viktig perspektiv på Arktis og menneskets samhandling med naturen i nord.