Hvem skal få Savioprisen i 2019?

Onsdag 20. februar 2019
«Same i festdrakt» av John Savio Foto: O. Væring
«Same i festdrakt» av John Savio. Foto: O. Væring

Til høsten skal John Savio-prisen deles ut for tredje gang, og vi trenger dine forslag til hvem prisvinneren skal være.

John Savio-prisen er på 150 000 kroner og opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prisen tildeles en kunstner med samisk bakgrunn og identitet, som har gjort seg særlig bemerket i det visuelle kunstfeltet i Norge, enten ved prosjekter som utmerker seg i nyere tid eller ved sitt samlede kunstnerskap. Nasjonalitet, bosted og organisasjonstilknytning er uten betydning, men kunstneren som mottar prisen skal hovedsakelig ha eller ha hatt sitt virke i Norge. Prisen kan også tildeles en person som har gjort en spesielt bemerkelsesverdig innsats til fremme av kunst med rot i samisk kultur i Norge.

John Savio-prisen er tidligere tildelt Geir Tore Holm (2015) og Britta Marakatt-Labba (2017), og deles ut i samarbeid med Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum. Prisutdelingen vil foregå på Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Prisvinneren og dens kunstnerskap vil presenteres offentlig i regi av museet, så sant det lar seg gjøre.

Alle som ønsker det kan foreslå kandidater til prisen, men forslagene må være begrunnet. Juryen består av kunstnerne Matti Aikio og Geir Tore Holm fra Samisk Kunstnerforbund, samt kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum, Charis Gullickson.

Forslag til kandidater sendes til: johnsavioprisen2019@kunstfond.no innen 31. mars 2019.

Andre nyheter

Nordnorsk Kunstmuseum er stengt

Torsdag 12. mars 2020

Søk Årsutstillingen 2020!

Tirsdag 18. februar 2020

Grete Ellingsen er ny styreleder

Fredag 14. februar 2020

Åpningstider i julen

Mandag 16. desember 2019

– Hun våget, og hun vant

Torsdag 17. oktober 2019