Fantastisk festspill

Torsdag 29. juni 2017
Sonya Kelliher-Coombs and audience in front of her work «Red Curl» at the preview of «Subsistence»

Festspillene i Nord-Norge er snart over, og Nordnorsk Kunstmuseum takker for fantastiske dager i Harstad. Vi har åpnet utstilling, holdt debatter, satt opp pop-up museum og vært vertskap for en rekke urpremierer.

Arctic Arts Summit

From the session «Curating the North» at Arctic Arts Summit

To dager med diskusjoner, utveksling og nye bekjentskaper var givende og inspirerende. Nordnorsk Kunstmuseum og Anchorage Museum var arrangør av to paneldebatter og arrangerte både performancer og en Sámi Dáiddamusea salgsbod. I  debattene samlet vi interessante mennesker med gjennomtenkte, friske og annerledes synspunkter på mange av problemstillingene vi som kunstaktør i nordområdene befatter oss med daglig. Det sirkumpolare kunstfeltet har godt av å samles, bli kjent og utveksle erfaringer og innfallsvinkler. Vi tror mange spennende samarbeid og prosjekter ble født i disse to dagene

Festspillene og utstillingen Subsistence

Foreign minister Børge Brende with festival director Maria Utsi and artists and curators of «Subsistence»

Da utenriksminister Børge Brende åpnet Subsistence, var det kulminasjonen av mange måneders intens kommunikasjon mellom Tromsø og Anchorage. Vi satt sammen verk av 15 kunstnere fra seks land i selve utstillingen, i tillegg til 9 performancer i Harstad. Vi mener er en variert utstilling som peker ut flere retninger og innfallsvinkler til livet og framtiden i Arktis. Ikke alle er enige, men vi er veldig glad for debatt rundt utstillingene våre. Det var også en stor glede å være vertskap for fem av kunstnerne som kom fra USA.

Vi er spesielt stolt av at Subsistence har vært åsted for flere urfremføringer. Allison Akootchook Warden hadde verdenspremiere på siku/siku, en performance om to betydninger av ordet siku på Iñuipak; snø og methamfetamin. Marita Isobel Solberg og Trond Ansten lagde den todelte performancen Dorski Mohura ODDS TRADER og MAGNUM OPUS spesielt til utstilingen. I tillegg laget Marek Ranis sitt stedsspesifikke verk Faith som er montert på vinduene i Galleri NordNorge, og Ingeborg Annie Lindahls tre krittegninger ble vist for første gang under Subsistence. Utstillingen står fram til 5. august, tordag til søndag, fra kl 1200 til 1800.

Allison Akootchook Warden performing «siku/siku» part II during Arctic Arts Summit

Takk til kunstnerne, Anchorage Museum, Galleri NordNorge og Festspillene i Nord-Norge for et strålende samarbeid. Vi er full av inspirasjon og ideer, og gleder oss til framtidige samarbeid. 

Få med deg alle bildene fra uken i galleriet under: