Canica Kunstsamling til Nordnorsk Kunstmuseum

Tirsdag 13. oktober 2015
© Tor G. Stenersen/Aftenposten

FRA DAHL TIL MUNCH
Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling

17. oktober 2015 – 3. januar 2016

Høsten 2015 viser Nordnorsk Kunstmuseum utstillingen: Fra Dahl til Munch: Nordisk maleri fra Canica Kunstsamling. Utstillingen trekker frem samlingens verker fra 1800- og tidlig 1900-tall av både norske, danske og svenske kunstnere.

Verker av kjente kunstnere som blant andre Tidemand og Gude, Christian Skredsvig, Edvard Munch, Bengt Nordenberg, L.A. Ring og J.F. Willumsen viser de nordiske og skandinaviske impulser i kunstlivet på tvers av landegrensene. Utstillingens 64 verker inviterer publikum til en reise gjennom 1800- og det tidlige 1900-tallets kunsthistoriske utvikling. Til utstillingen utgis også en omfattende publikasjon på forlaget Orkana som utdyper kunstnerskapene og samlingens betydning.

Canica Kunstsamling er en av Norges betydeligste private kunstsamlinger i dag. Samlingen er bygget opp gjennom mange år av forretningsmannen Stein Erik Hagen, i nært samarbeid med kunsthistorikeren Steinar Gjessing. Det er en samling som fremstår som strategisk og profesjonelt bygget opp – og et viktig supplement til de offentlige kunstmuseenes samlinger.

Utstillingen Fra Dahl til Munch inngår som en del av Nordnorsk Kunstmuseums 30 årsjubileum. Gjennom hele 2015 har museet hatt et fokus på samlernes og samlingenes rolle, og har tidligere presentert verker fra Viggo Hagstrøms donasjon og SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelses samling. Fra Dahl til Munch avrunder Nordnorsk Kunstmuseums jubileumsår 2015

Foto: © Tor G. Stenersen/Aftenposten

Andre nyheter

Vi åpner igjen!

Mandag 11. mai 2020

100 verk videre til 2. runde

Fredag 08. mai 2020

Det digitale NNKM

Tirsdag 28. april 2020

Protokollene åpnes for publikum

Fredag 03. april 2020

ÅPENHET OM AVGANG

Torsdag 02. april 2020