Anne Aaserud - In Memoriam

Onsdag 15. februar 2017

Anne Britt Aaserud - In Memoriam

Kunsthistorikeren og museumslederen, mag.art. Anne Britt Aaserud (f. 23. juli 1942), Oslo, gikk bort natt til 14. februar, 74 år gammel.

Fra tidlige år hadde Anne en stor interesse for kunst og kultur. Dette førte til mange års opphold i utlandet, før hun vendte hjem for å studere kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. I 1984-94 var hun administrasjonsleder i Nasjonalgalleriet. I 1993 avla Anne Aaserud magistergraden med en avhandling om kunstneren Signe Scheel.

Fra 1994 til 2008 var Anne Aaserud direktør for Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø. Her gjorde hun en stor innsats for å bygge opp den unge institusjonen og for nordnorsk kunstliv, ikke minst gjennom å sikre museet bygningen i Sjøgata. Hun sørget for sentrale ervervelser til samlingen, med verker av bl.a. F.A. Biard, Peder Balke og Adelsteen Normann. Sentralt i Aaseruds program var å trekke frem oversette sider av nordnorsk kunsthistorie. Gjennom forskning, utstillinger og publikasjoner kom kunstnere fra landsdelen, som Normann, Thorolf Holmboe, Raghild Kaarbø med flere, frem i lyset. Samarbeid med russiske museer resulterte i en unik utstilling av ikoner. Aaserud var opptatt av kvinnelige kunstnere, både med avhandlingen om Signe Scheel, utstillingen og publikasjonen Kvinnelige pionerer (1997), samt flere artikler. Aaserud stilte dessuten ut fremtredende samtidskunstnere, som den samiske pioneren Iver Jåks, videre Jan Groth, Tone Vigeland og Kjell Erik Killi Olsen.

I 2008 utnevnte H.M. Kongen Anne Aaserud til Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden ”for hennes innsats for nordnorsk kulturliv”. Samme år trakk hun seg tilbake for å vie seg til egen forskning. I 2013 utkom hennes bok om Adelsteen Normann (Orkana), den første og hittil eneste vitenskapelige monografien om kunstneren. Boken om Signe Scheel var hun opptatt av til det siste, men denne rakk hun dessverre ikke å fullføre.

Alle vi som var så heldige å få samarbeide med Anne i Nordnorsk Kunstmuseum, eller som kom før eller etter henne, minnes hennes innsats med stor takknemlighet. Vi andre har kunnet bygge videre på hennes dedikasjon for Nord-Norges kunst – og kommer til å gjøre det også i årene fremover.

                                                                                                                     

Frode Haverkamp, direktør Nordnorsk Kunstmuseum, 1986-1994

Knut Ljøgodt, direktør Nordnorsk Kunstmuseum, 2008-2016

Jérémie McGowan, direktør Nordnorsk Kunstmuseum, 2016-