Kunsthall Svalbard

Kunsthall Svalbard (Foto: Yngve Olsen Sæbbe)

Nordnorsk Kunstmuseum åpnet Kunsthall Svalbard i 2015 som en dedikert arena for internasjonalt orientert samtidskunst. Nordnorsk Kunstmuseum er en sentral aktør på det norske, og etter hvert sirkumpolare visuelle kunstfeltet. Museet har sin base i Tromsø, med virke av utstillinger, formidling og andre kunstarrangement i alle de tre nordlige fylkene, inkludert Svalbard. Til kunsthallen er det i 2015/16 knyttet et Artist in Residence-program, medfinansiert av SpareBank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.

Kunsthall Svalbards første Residence-prosjekt var en serie arbeider av Olav Christopher Jenssen, som utforsket biologiske, geopolitiske og kulturelle aspekter ved Svalbards landskap i dag. Jenssen brakte med seg to spesiallagde ekspedisjonskasser, hver med 25 aluminiumsplater, som skulle fange hans opplevelser i Arktis. Bak disse platene er over 200 akvareller som fungerte som en form for kreativ dokumentasjon og refleksjon. I utstillingen er også en gjenskapt versjon av Jenssens temporære atelier i Longyearbyen, med arbeidsbord og utstoppede dyr. Hans grunnleggende utforskende tilnærming resonnerer med både historiske ekspedisjoner i Arktis, og nåtidens vitenskapelige forskningsaktivitet på Svalbard.