Undervisningstilbud for skoler

Undervisning i museet
Museet tar imot ca. 4000 skoleelever og barnehagebarn årlig. Elevene kommer klassevis, eller gjennom tilbudet Den kulturelle skolesekken (DKS). Omvisingene er dialogbasert og skal gi økt kunstforståelse, samtidig som det tas hensyn til barn og unges egne erfaringer. Museets oppdrag er å gi barn og unge i landsdelen kjennskap og kunnskap om vår felles kunsthistorie.

Omvisningene tilrettelegges etter alderstrinn og lærere kan spille inn ønsker om tema. Varighet ca. 45 minutter. Vi kan ta imot skoleklasser med opptil 30 elever, men det anbefales å komme i mindre grupper. Det vil gi større rom for samtale og dialog. Tilbudet er gratis.

Atelier
I tredje etasje har vi et atelier for barn og unge som er åpent i museets åpningstid. Her arrangeres jevnlig ulike aktiviteter og arrangement. De kunstneriske aktivitetene knyttes opp mot utstillingene og samlingen, med dialogbaserte omvisninger og atelierbesøk der skoleklassene får anledning til å skape selv. Museet arrangerer både atelierbesøk for inviterte skoler, og gjennom samarbeid med Den kulturelle skolesekken (Dks).

Vandreutstillinger (kunstkofferter)
For å nå ut til skoler i hele landsdelen (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) sender vi årlig ut 12 vandreutstillinger i form av spesiallagde kunstkofferter. Koffertene sirkulerer til de ulike skolene gjennom skoleåret. Med dette tilbudet når vi ut til over 100 skoler i landsdelen. Utstillingene består av billedkunst, hovedsakelig grafikk og fotografi, samt kunsthåndverk og design. Det følger med lærerveiledningshefter med faktaopplysninger om kunstnere, verk og teknikk, samt forslag til hvordan utstillingene kan brukes i undervisningen.

Alle kunstkoffertene

Bildegalleri

Barnehage

Barnehager er velkomne til en kunstomvisning. Vi har et tilrettelagt formidlingstilbud!

Skole

Vi tilbyr et variert pedagogisk program tilrettelagt for alle klassetrinn.

Familie

Vi har åpent atelier, kunstverksteder hver første søndag i måneden, samt forskjellige familiearrangementer.

Voksne

Grupper kan bestille egne omvisninger i tillegg til den faste omvisningen hver søndag kl. 14.00.