Et bredt utvalg verker fra samlingen presenteres i utstillingen Treasures – Skatter. Utstillingen markerer dr.philos. Knut Ljøgodts periode som museets direktør 2008–16.

Utstillingen omfatter over 100 verker. Langt på vei de fleste er innkommet i Knut Ljøgodts direktørperiode, som gaver, innkjøp eller deposita.

Vi finner malerier fra barokken og romantikken side om side med samtidige fotografier og installasjoner. Et av høydepunktene er maleriet Moses finnes, nylig identifisert som et verk av den romerske kunstneren Ludovico Gimignani, fra andre halvdel av 1600-tallet.
Utstillingen inkluderer dessuten verker av 1800-tallskunstnere som Peder Balke og Eilif Peterssen, tidlige modernister som Thorvald Hellesen, Per Krohg og Rolf Nesch, og samtidskunstnere som Jan Groth, Inger Johanne Grytting, Kjell Varvin og Per Christian Brown.

Et viktig aspekt av utstillingen er at kunst på høyt nivå kan oppleves uavhengig av epoker, media og geografi. Treasures er med andre ord en estetisk fundert utstilling.

I de siste årene har institusjonen også rettet seg mer mot internasjonal kunst, i utstillingen finner vi verker av engelske David Hockney og amerikanske Joan Jonas.
Ett av hovedverkene er Jonas’ videoinstallasjon Glacier (2010), innkjøpt i forbindelse med kunstnerens utstilling i Kunsthall Svalbard i fjor. Verket vises i en egen sal i museet i Tromsø. 

Nordnorsk Kunstmuseums samling omfatter i dag over 2 100 verker. Utstillingen Treasures vitner dermed også om museenes viktige rolle i samfunnet med å ta vare på vår felles kulturarv.

Kontaktperson

Kurator: Knut Ljøgodt
Nordnorsk Kunstmuseum
E-post: