Stimuli er Nordnorsk Kunstmuseums utstillingsprogram i museets Høysal, der vi framover vil fokusere på å vise nyinnkjøpte verk.

Høsten 2020 mottok Nordnorsk Kunstmuseum sammen med flere andre kunstmuseer en betydelig ekstrabevilgning fra Kulturdepartementet for innkjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design. Dette er et koronatiltak for å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i regionen, samtidig som det gir museet en unik mulighet til å gå til innkjøp av viktige verk til vår samling. Stimuli betyr sansepåvirkning, og gir opphav til en respons. Som en del av programmet ønsker vi å bruke Høysalen som en møteplass og muliggjøre kortere intervensjoner, samtaler og andre arrangementer under og mellom utstillingene.

Stimuli I

I vår første Stimuli-utstilling er vi stolte og glade for å kunne vise nyinnkjøpte verk av Tomas Colbengtson, Kåre Grundvåg, Gunvor Guttorm, Åsne Kummeneje Mellem og Inger Anne Nyaas i Høysalen. De fem kunstnerne har ulike praksiser, men man finner likevel interessante koblinger mellom dem. De er på ulike måter opptatt av spørsmål knyttet til tradisjon og kultur, håndverk og materialkunnskap, eller historieskriving og utvikling.

Tomas Colbengtson har lenge jobbet med spørsmål rundt identitet i Sápmi og områdene nord for polarsirkelen ved å reflektere over de historiske og kulturelle likhetene som binder disse sammen. Colbengtsons verk viser til en felles historie og samtid, tematisert gjennom både personlige erfaringer og historiske hendelser. Enkelte verk framstår som poetiske skildringer av naturen, mens andre verk handler om tvangsflytting av samer som følge av vannkraftutbygging. Slik viser han at selv naturen kan være politisk, og avdekker kolonialiseringsmekanismer som fortsatt er gjeldende.

Menneskers forhold til naturen er også tema i Kåre Grundvågs verk, Architecture for Yeast, hvor han har tatt utgangspunkt i den særnorske gjærkulturen, kveik. Kveik blir brukt til ølbrygging og brødbaking og har tradisjonelt sett blitt oppbevart i perforerte stokker, kalt kveikstokker. Verket kan kalles både skulptur og arkitektur alt ettersom hvem som ser, og ligner en forstørret og abstrahert kveikstokk. Gjennom arbeidet med symbiotiske forbindelser mellom gjærkulturen og ølbryggeren, stiller Grundvåg spørsmål ved vante hierarkier over hvem som dikterer hvem; for er det gjærens eller bryggerens behov som ledet til kveikstokken?

Gunvor Guttorm er professor i duodji, og har vært sentral for å fremme duodji gjennom både praksis og teori. I verket Egenskaper og Identiteter II har hun strikket tekstiler til 16 forskjellige, brukte glassflasker og laget intrikate lokk av tre og horn til dem. Det tradisjonelle samiske håndverket tilpasses en moderne livsstil. De hjemlige objektene får en opphøyd plass gjennom hennes omhyggelige arbeid, der hver flaske gis sin egen distinkte dentitet.

Åsne Kummeneje Mellemsskulpturelle arbeid er monumentalt til tross for sin beskjedne størrelse. Verket har oppstått gjennom gjentatte forsøk på å arbeide med teger; et tradisjonelt materiale i kvensk kultur. Det fleksible og sterke materialet egner seg godt til flettverk, men materialkunnskapen som trengs for å mestre tegen er i stor grad gått tapt. Mellems verk er nærmest performativt i hvordan hun systematisk går til verks for å innhente informasjon om teknikken gjennom prøving og feiling.

Vi viser to verk av Inger Anne Nyaas. Nyaas bearbeider på ulikt vis hverdagslige materialer vi sjelden gir særlig oppmerksomhet. Materialer som oppfyller en funksjon i våre liv et kort øyeblikk, før de kastes og forsvinner. Med utgangspunkt i enkle materialer som bobleplast og melkekartonger har hun laget to store veggarbeider som utforsker skillet mellom kunst og hverdagslige, masseproduserte bruksgjenstander.

 

 

 

Kontaktperson

Espen Johansen, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 944 25 474
Tiina Portti, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 951 54 691