Velkommen til et kjelkeverksted utenom det vanlige. Britiske Sayed Sattar Hasan har tatt kunstnernavnet Hasansen (etter polfarer Nansen), og lager en helt spesiell kjelke hos oss i mai 2020. Hasan smelter sammen tradisjonelt norsk og pakistansk håndverk til en hybridkjelke - charpai-kjelken. Kjelkens sittedel lages som en tradisjonell charpai fra Pakistan - en seng med vevet bunn som er vanlig i store deler av Asia. Charpaien skal så monteres på håndlagde ski, laget av skimaker Thomas Aslaksby.

Hasansens kjelke utforsker ikke øde, geografiske områder slik Nansen gjorde med sine kjelker, men kulturelle grenseland. Mennesker med ulik kulturell bakgrunn beskriver ofte at de er i press mellom kulturer, der de må beskrive sin identitet på en bestemt måte for å møte folks forventinger. Kanskje kan Hasansens kjelke, som på samme måte er en blanding mellom to kulturer, bidra til utforske nye måter å kunne beskrive sin identitet på? Hasan har laget og stilt ut flere kjelker i ulike kontekster, og han hadde også en workshop på NNKM i august 2020.

Hasansen lager sin kjelke i august 2020

Hasan bygger kjelken hos oss og ønsker publikum velkommen til å se ham arbeide fra fredag 21. mai til fredag 28 mai. Han diskuterer gjerne dette og andre kunstneriske prosjekter han jobber med, eller lærer bort hvordan man lager en charpai. Kjelken er kjøpt inn til Nordnorsk Kunstmuseum for stimuleringsmidlene fra Kulturdepartementet. Kjelken vises fram til 8. juni.

Sayed Sattar Hasan er fra London og beskriver seg selv som halvt pakistansk, en kvart engelsk, irsk «by proxy» og helt norsk. Han er utdannet ved Goldsmith's University og bor og arbeider i Oslo. Han har en prossesbasert kunstpraksis og jobber både med installasjoner, video, fotografi og kunsthåndverk. Kunsten hans utforsker rammene for nasjonal identitet, arv og tilhørighet, ofte med sterke selvbiografiske trekk og tørr, britisk humor.

Sayed Sattar Hasan som Hasansen

Stimuli er Nordnorsk Kunstmuseums utstillingsprogram i museets Høysal, der vi framover vil fokusere på å vise nyinnkjøpte verk. Høsten 2020 mottok Nordnorsk Kunstmuseum sammen med flere andre kunstmuseer en betydelig ekstrabevilgning fra Kulturdepartementet for innkjøp av samtidskunst, kunsthåndverk og design. Dette er et koronatiltak for å stimulere skapende kunstnerisk aktivitet i regionen, samtidig som det gir museet en unik mulighet til å gå til innkjøp av viktige verk til vår samling. Stimuli betyr sansepåvirkning, og gir opphav til en respons. Som en del av programmet ønsker vi å bruke Høysalen som en møteplass og muliggjøre kortere intervensjoner, samtaler og andre arrangementer under og mellom utstillingene. 

Kontaktperson

Tiina Portti, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 951 54 691
Kjetil Rydland, kommunikasjon
E-post: 
Telefon: 
+47 951 76 509