12. november åpnet National Gallery i London utstillingen Peder Balke. Med over 60 malerier vil et stort og internasjonalt publikum bli kjent med Balke, som er den andre norske kunstneren som får sin egen utstilling i dette ærverdige museet. Den forrige var Edvard Munch.

Peder Balke (1804–1887) er kanskje en av de mest originale kunstnere fra den europeiske romantikken. Med en høyst innovativ teknikk skildret han det storslagne norske kystlandskapet. Kunstneren var lenge glemt og oversett, og først i de senere år har man begynt å forstå storheten i hans maleri.

«Peder Balke står overfor sitt internasjonale gjennombrudd,» hevder Nordnorsk Kunstmuseums direktør, Knut Ljøgodt. Utstillingen ble sommeren 2014 vist i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, der den ble sett av nærmere 12.000 mennesker. I november 2012 åpnet den i London, og i mars 2015 er besøkstallene for utstillingen i London nesten oppe i 200.000 besøkende og utstillingen er en klar suksess. Utstillingen vises til 12. april 2015.

Bildegalleri