En lysreklame som viser ordene MAKE THE NORTH GREAT AGAIN! skal lyse opp Svalbard gjennom polarnatta.

Dette er en «æ elske Nord»-kampanje,
en «Nord må få bestemme over Nord»-kampanje,
en «nord e stor»-kampanje.

Det handler om å endre måten vi tenker på.
Det handler om å forandre innsiden av hodene - både i Nord og i Sør.
Det handler helt enkelt om hvilke historier vi skal fortelle og om hvem som skal få bestemme.
      – Amund Sjølie Sveen, leder Nordting

NORDTING er et 6 år gammelt kunstprosjekt – et Ting for Nord som jobber med å fremme stemmer fra nord om nord. På Svalbard løfter Nordting og Nordnorsk Kunstmuseum nå fram spørsmål om Arktis, maktbalanse, suverenitet og ressursutnyttelse. Installasjonen gir assosiasjoner både til politikkens maktspråk, den kommersielle turistvirksomheten som Svalbard i stor grad lever av, og Nord som periferi.

Nordting og MNGA
Nordting og MNGA. Fra venstre Amund S. Sveen, Liv Hanne Haugen og Erik Stifjell. Foto: Dan Celius

I 2020 er det nøyaktig 100 år siden Svalbardtraktaten, som gir Norge suverenitet over Svalbard, ble undertegnet i Paris. Norge driver i dag aktiv tilstedeværelsespolitikk på øygruppa, noe som også vises gjennom flere generøse kunstsatsninger på Svalbard. Det er viktig å huske at både Nordnorsk Kunstmuseum og NORDTING er del av denne strategien.

– Installasjonen er en del av NORDTINGs langsiktige holdningskampanje i det sirkumpolare området, sier Nordting-leder Amund Sjølie Sveen og fortsetter: – NORDTING ønsker å minne oss alle om at verden ser annerledes ut sett fra Nord, at folk i Nord selv må få bestemme over sin egen framtid, og at Arktis ikke er til salgs; uansett om det er Oslo, Beijing eller Washington som vil kjøpe. Som NORDTING sier det: MAKE THE NORTH GREAT AGAIN!

Installasjonen ble avduket 21. november 2020 med tilhørende kunstnersamtale dagen etter. Nordting kommer tilbake i mars 2021 for Nordting #57, en spektakulær avslutning av prosjektet. Se video av åpningen her: