Lisa Torell jobber med glipen som verktøy og stedet som materiale. Hva ligger i gliper, sprekker og mellomrom? Og hva skjer hvis du fyller dem med noe?
 
Kunsten hennes er stedsspesifikk, og søker å vise steders iboende natur. Hun undersøker også skillet mellom offentlige og semioffentlige steder, og hvordan disse stedene, med sine gliper, påvirker sine omgivelser. Er det en glipe mellom det offentlige fortauet og inngangspartiet til det semioffentlige Nordnorsk Kunstmuseum?
 
Lisa Torell: «Residence In Nature» Foto: Johanna Gustafsson
Lisa Torell og Johanna Gustafsson Fürst: «Highway 25, Shared Society Means a Common Debt» fra prosjektet «Residence In Nature». Foto: Johanna Gustafsson Fürst
 
Potential of the Gap er Lisa Torells stipendiatprosjekt ved Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) på Kunstakademiet, UiT - Norges arktiske universitet. PKU er et forsknings- og doktorgradsprogram for forskning gjennom kunst, i motsetning til forskning kunst. Krav til kunstnerisk kjerne står sentralt, koblet med krav til refleksjon omkring prosess, metoder og kontekst, og synliggjøring av resultat. Vi har stilt våre arealer i første etasje til disposisjon for Lisa Torell, UiT og PKU, fordi vi ønsker å være en arena for nye perspektiver og forskning på kunst, i tillegg til museets egne aktiviteter.
 
Torell har produsert kunstverk i hele stipendiatperioden. Potential of the Gap presenterer en rekke verk hun har laget laget spesifikt for steder i Istanbul, Gdansk, Norrköping, Stockholm, Småland og Tromsø. I tillegg kommer nye verk som er stedsspesifikke for Nordnorsk Kunstmuseum. Utstillingen blir derfor en delvis oppsummering, men også en helt unik visning, der flere verk for første gang vises isolert fra «sitt» sted.
 
Lisa Torell: Pleasure Culture Figure 3582. Foto Viktor Pedersen
Lisa Torell: Pleasure Culture Figure 3582. Foto: Viktor Pedersen
Lisa Torell (f. 1972) er utdannet fra Universitetet i Umeå, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan og UiT - Norges arktiske universitet. Hun hadde sin første soloutstilling i 1998, og har stilt ut både alene og i samarbeid med andre en rekke ganger i hele Norden, Storbritannia, Tyskland og Italia.

Kontaktperson

Jérémie McGowan
E-post: 
Telefon: 
+47 77 64 70 20

Video

Stipendiat ved UiT åpner egen utstilling