Aage Gaup (f. 1943) er en markant billedhugger og skulptør i norsk kunst, særlig kjent for sine monumentale skulpturer i tre. Helt siden 70-tallet har hans poetiske, politiske og personlige kunstverk vekket følelser, undring og engasjement. Han har kombinert moderne og klassisk kunst med samiske tradisjoner, både håndtverksmessig og tematisk. Han ble tildelt Savioprisen for 2019, og i den anledning er det en glede for oss å kunne vise et utvalg av hans kunstverk i vårt kunstnerrom.

Savioprisen 2019
John Savio-prisen har som formål å skape oppmerksomhet om kunst med rot i samisk kultur. Den er opprettet av Bildende Kunstneres Hjelpefond, Samisk Kunstnerforbund og Nordnorsk Kunstmuseum, og deles ut annethvert år. I juryens begrunnelse for tildelingen står det blant annet: «Aage Gaup er kjent for sin solidariske holdning, deltakelse og hjelpsomhet (…) Gjennom en solid håndverkskyndighet og materialforståelse har han i sitt arbeid sammenføyd personlige, politiske og poetiske elementer til et helthetlig uttrykk i skulptur, bilde, installasjon og scenografi.»

Aage Gaup i atelieret. Foto Antti J Leinonen
Aage Gaup i atelieret. Foto Antti J Leinonen

Et kunstnerliv med engasjement
Gaup er utdannet ved Kunstskolen i Trondheim (1973 – 1978) og fikk skolering innen både klassisk og modernistisk skulptur. I 1974 engasjerte Gaup seg i «Kunstneraksjonen», som satt kunstneres rettigheter på agendaen. Samtidig ble han også involvert i arbeidet til Norske samers riksforbund. 

Sammen med andre samiske kunstnere fikk Gaup i oppdrag å utsmykke den nye barneskolen i Láhpoluoppal, og i 1978 flyttet han til bygden Masi. Flere kunstnere kom etter, og samme år ble Samisk Kunstnergruppe/Masigruppa dannet av Gaup, Trygve Lund Guttormsen, Josef Halse, Berit Marit Hætta, Britta Marakatt-Labba, Hans Ragnar Mathisen, Rannveig Persen og Synnøve Persen. Gruppen ble straks kjent for sin kamp for samisk kultur og samiske kunstneres rettigheter og de var sterkt medvirkende til nytenkning og revitalisering av samisk kunst. Gaup har engasjert seg sterkt for flyktninger og krigsofre i andre deler av verden, de siste årene spesielt i Gaza.

Gaup har hatt store scenografiske oppdrag for det samiske nasjonalteateret Beaivváš, blant annet til stykket Om så 100 stalloer, fremført under Lillehammer-OL i 1994. Han mottok Heddaprisen i 2002 for beste scenografi til stykket Vølunds kvad.

Kontaktperson

Lise Dahl, kurator
E-post: 
Telefon: 
+47 77 64 70 25
Kjetil Rydland, kommunikasjon
E-post: 
Telefon: 
+47 951 76 509