Fortellinger av  François-Auguste Biard m. fl.


I Norge er François-Auguste Biard først og fremst kjent for sine fremstillinger av samisk urbefolkning og arktisk natur og kultur, men utstillingen vil vise at han også reiste til og malte fra diamentralt motsatte steder i verden.

Denne utstilingen er et samarbeid med museet Maison de Victor Hugo i Paris, hvor utstillingen ble vist vinteren og våren 2021. Utstillingen er en grundig og bred presentasjon av Biards liv og virke, men den vil også inkludere nyere kunstverk som kontekstualiserer Biards kunstnerskap fra et nordlig perspektiv – verk av Tomas Colbengtson, Annika Dahlsten og Markku Laakso, Crispin Gurholt, Marja Helander, Aslaug Magdalena Juliussen og Raisa Porsanger. Utstillingen bringer sammen et stort utvalg kunstverk fra offentlige samlinger i Frankrike, internasjonale og nasjonale institusjoner og private, ofte upubliserte, samlinger, i tillegg til verk fra NNKMs samling.

Kamp med isbjørner av François-Auguste Biard (1839)
Kamp med isbjørner – François-Auguste Biard

Omstridte innkjøp
Noen av de største ervervelsene Nordnorsk Kunstmuseum har gjort, er verk av Biard: Sameleir (2000), Læstadius preker for samene (2002), Kamp med isbjørner (2003) og Magdalenabukta (2011). Spesielt Biards fremstilling av den samiske urbefolkningen er kontroversiell. Biard reiste verden rundt, blant annet med La Recherche-ekspedisjonen til nordområdene, og dro hjem til Frankrike og fortalte om fremmede kulturer, og til tross for hans tidvis dokumenterende tilnærming var han formet av romantikkens estetikk og kunstsyn. Kunsten skulle gi et forskjønnet bilde av virkeligheten, som appellerte til følelsene. Utstillingen spør: hvordan fremstiller Biard de andres liv, fremmede land og kulturer, urfolk fra nord og sør, polare dyr og deres verden? Hva forteller disse fremstillingene oss om hans samtid? Og hvordan kan vi forstå dem i dag?

Brasils urbefolkning framstilt av Biard i maleriet «Produksjon av curare i regnskogen i Brasil».