Supertorsdag med Tone Holmen

Torsdag, 6. mai 2021 - 16:0020:00

Velkommen til en familievennlig SuperTorsdag på Nordnorsk Kunstmuseum med verksted og deilig suppe i kaféen!

Denne torsdagen blir det maleverksted med kunstner Tone Holmen, og deltagerne får lage sitt helt eget bilde som de kan ta med seg hjem.

"Jeg har lenge hatt lyst til å holde et kurs i å tørre å utforske sine egne uttrykk, og hvordan bli FRI til å male hva som helst - og like det, stå for det. At det ikke må være pent og perfekt men at malerkunsten kan være en lek for alle!" sier Tone, og fortsetter; "Dette blir en slags mini-introduksjon til hva vi gjorde på kunstutdanningen de første årene. Det hadde en sånn fantastisk innvirkning på meg, å bli innvidd i noe som ga meg slik glede og frihet."  

Kom når du vil mellom 16.00 og 20.00, og bli så lenge du har lyst!

Tone Holmen

  • BA (Hons) Fine Art, University of Brighton, UK 
  • Kuratorstudiet, Høgskolen i Telemark 
  • Cand.mag. Samfunnsvitenskap, UiT 
  • Jobbet som kunstner i England i flere år
  • Intendant på Skiens Kunstforening i 6 år
  • Atelier på Kysten Kunstnerfellesskap, Tromsø