Samtale: Kritisk institusjonskritikk?

Søndag, 8. desember 2019 - 13:00
Fra Marja Helanders «Eatnanvuloš lottit – Birds in the Earth»

I samarbeid med Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms og Troms fylkeskommune inviterer vi til en debatt om institusjonskritikk. Hva kan vi egentlig forvente av kunst- og kulturinstitusjoner? Vi er i en tid hvor vi ser mange ta til orde for strukturelle endringer i museer, universiteter og offentlig forvaltning – hvordan forholder våre institusjoner seg til for eksempel dekolonialisme, likestilling og multikulturalisme? Har de en kritisk innstilling til egen historie og praksis?

Debatten er en del av seminaret Kunstkritikk i nord, støttet av Kulturrådet, BarentsKult, Nordisk kulturfond og Troms fylkeskommune. Deltagerne vil snakke engelsk. Gratis og åpent for alle.

Disse er med i panelet:
Irene Snarby (NOR) er moderator for samtalen. Hun er PhD-stipendiat i The Sámi Art Research Project (SARP) ved UiT Norges arktiske universitet. Snarby har forsket på og arbeidet med samisk kunst siden begynnelsen av 1990-tallet. I en årrekke arbeidet hun som konservator på Fagenhet for kunst ved Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger ved RiddoDuottarMuseat (RDR) i Karasjok, og var samtidig medlem i Sametingets innkjøpskomité for samtidskunst og dáiddaduodji. Snarby har skrevet en rekke artikler, vært redaktør for flere publikasjoner, og holdt mange foredrag om emnet, i tillegg til å være konsulent og kurator.

Nivi Christiansen (GL) er kunsthistoriker med fokus på grønlandsk kunst og leder ved Nuuk kunstmuseum. Christensen er tidligere kulturmedarbeider og utstillingsansvarlig i Det Grønlandske Hus i KBH. Hun skriver for det grønlandske kunst- og kulturtidsskriftet Neriusaaq. Sammen med Stine Lundberg Hansen driver Christensen KUNST. GL, en plattform om og for kunst i, fra og omkring Grønland.

Maria Ragnestam (SE) er kunsthistoriker og kurator. Ragnestam har de siste årene jobbet med å realisere et regionalt kunstmuseum i Norrbotten som prosjektleder og kunstnerisk leder for Konstmuseet i Norr i Kiruna.

Anna Vestergaard Jørgensen (DK) er cand.mag. i kunsthistorie fra Københavns Universitet og Mads Øvlisen ph.d.-stipendiat ved Statens Museum for Kunst og Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet med prosjektet “Museet for ubehag. En undersøgelse af kunstmuseet mellem kritikken og den gode oplevelse”. Prosjektet undersøker hvordan kunstmuseer kan navigere i en ramme, hvor de skal by på gode og hyggelige opplevelser til publikum og samtidig kan og vil arbeide med ubehagelige, koloniale historier. Hun er redaktør for tidsskriftet "Periskop – Forum for kunsthistorisk debat" (Københavns Universitet) og tidligere utstillingskurator på kunsthallen Rønnebæksholm.

Jérémie McGowan (USA/NOR) er direktør for Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø, en stilling han har hatt siden 2016. Han kommer opprinnelig fra Wilmington i North Carolina i USA, og har en doktorgrad i kunsthistorie og kunstteori fra University of Edinburgh. Han har stilt ut egne verk i Skottland, Finland og USA, og har tidligere vært førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han har også vært seniorkurator ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Han er en talsmann for radikal forandring og avkolonisering av museer.