Søndagsomvisning: Surrealismen m/kurator Charis Gullickson

Søndag, 27. mai 2018 - 14:00
«Paal's Journey» by Kjell Erik Killi-Olsen
«Paals reise» av Kjell Erik Killi-Olsen

Velkommen til en reise i det underlige, mørke og groteske, med kurator Charis Gullickson. Vi gir deg en omvisning i surrealistiske verk fra tidlig 1900-tall til i dag, med kunst av blant annet Morten Viskum, Kjell Erik Killi Olsen, Synnøve Persen, Bjarne Holst og Anna-Eva Bergman.