Søndagsomvisning: Kunstner Rose-Marie Huuva

Søndag, 14. oktober 2018 - 14:00
Asjas av Rose-Marie Huuva
Detalj fra «Asjas» av Rose-Marie Huuva

Kom til oss og få et dypdykk i den nyåpnede Kunstner: Rose-Marie Huuva. Vi utforsker Huuvas jordnære og symbolske kunst, både som forfatter og billedkunstner. Vi skal også se nærmere på hennes tette forbindelser til samiske kulturtradisjoner og politiske aktivisme.

Gratis og åpent for alle.