Søndagsomvisning: I Craft, I Travel Light

Søndag, 13. august 2017 - 14:00
Multiple Stitches - Sight In Absence III by Aslaug M. Juliussen
Multiple Stitches - Sight In Absence III av Aslaug M. Juliussen

Velkommen til et dypdykk i utstillingen «I Craft, I Travel Light» - en gruppeutstilling om kunsthåndverk, gjenbruk, fornyelse og tradisjon.

Utstillingen viser kunsthåndverk fra 15 norske og russiske kunstnere, som henter inspirasjon fra urbefolkningen i nordområdene, deres rike tradisjon og evne til å ta i bruk lokale ressurser. Kunstnerne bruker never, reinhorn, fiskeskinn og tre, så vel som gjenbruksmaterialer og found objects.

Laatikko by Inger Anne Nyaas
«Laatikko» av Inger Anne Nyaas er ett av kunstverkene du kan få vite mer om

Tittelen tematiserer verdien av lokale og bærekraftige ressurser, men også at livet og kulturen er i stadig bevegelse. Hva tar vi med oss når vi forflytter oss, hvilke verdier og uttrykk blir overlevert, utviklet og videreført? Vi stiller disse og andre interessante spørsmål, og prøver å finne svar sammen. Du får selvsagt også vite mye om kunstnerne, arbeidsmetodene og tradisjonene.

Gratis og åpent for alle.