Riddu Riđđu: Arctic Voices in Art and Litterature

Tirsdag, 9. juli 2019 - 13:30Fredag, 12. juli 2019 - 15:00
Inert Wolf av Yéil Ya-Tseen (Nicholas Galanin)
Inert Wolf av Yéil Ya-Tseen (Nicholas Galanin)

Bli med på gi din stemme om arktiske stemmer! Vi setter opp en firedagers workshop under Riddu Riđđu Festivála i samarbeid med Kunsthistorie på UiT – Norges arktiske universitet. Man kan komme og gå til de forskjellige sesjonene og workshoppene, helt gratis og uten påmelding. Programmets første dag er på museet i Tromsø, mens resten skjer på festivalen i Manndalen.

Programmet vil foregå på engelsk, siden mange av deltagerne er utenlandske. Vi har kalt det hele for Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century og stiller oss spørsmålet hvilken plass har stemmer fra Arktis i den globale kunsten og litteraturen? Gjennom seminar og eksperimentell workshop skal vi prøve å finne svar og kanskje også nye spørsmål.

Vi skal se på urfolksstemmene fra flere synspunkt, fra hvordan individer i det sirkumpolare nord uttrykker seg selv til hvordan urfolk og natur framstilles hos vestlige kunstnere, oppdagere og forskere av ulike kjønn og alder. Det blir et særlig søkelys på eierskap og identitet – når, hvordan og hvorfor skiller vi mellom urbefolkning og vestlig, mellom kolonisator og kolonisert og i hvor stor grad er dette flytende begreper?

Detlaj fra Hexaemeron av Raisa Porsanger
Detlaj fra Hexaemeron av Raisa Porsanger

PROGRAM

DAY 1 Tuesday 9 July – Nordnorsk Kunstmuseum

13.30–14.15 Reception and guided tour of Like Betzy, Nordnorsk Kunstmuseum

Seminar session 1: Other perspectives and voices in the Arctic and beyond

14.30 – 14.45 Introduction and welcome

14.45 – 15.30 The Unsettled Eye: Colonial Voice and Vision in Australia and New Zealand, c. 1770 – 1830. Bruce Buchan, Griffith University, Brisbane, Australia. 


15.45 – 16.30 Enslaved Fugitives in the Canadian Winter. Charmaine Nelson, McGill University, Montreal, Canada.

 

DAY 2 Wednesday 10 July – Báldalávvu, Riddu Riđđu

9.00 – 09.30 Welcome, coffee/tea in Báldalávvu. Kjellaug Isaksen (Centre for Northern Peoples).

Seminar session 2: Sámi voices in art and literature

09.30 –10.15 'Savage' Laughter: Humour as Resistance in Colonial Encounters in Sápmi and Greenland c. 1670 – 1800. Linda A. Burnett, Linnaeus University

10.15 – 11.00 Imag(in)ing Saami Life: Emilie Demant Hatt’s Arctic Documents. Hanna Eglinger, FAU Erlangen–Nürnberg.

11.30 – 12.15 Ecology and Johan Turi. Svein Aamold, UiT The Arctic University of Norway.

13.00 – 16.00 Workshop/Intervention + Yéil Ya-Tseen (Nicholas Galanin) (artist)

18.00 Opening of festival art exhibitions (Chippewar and Gieresvuodajn/With Love), Center of Northern Peoples

 

DAY 3

Thursday 11 July Báldalávvu, Riddu Riđđu

9.00 – 09.30 coffee/tea in Báldalávvu.

Seminar session 3: Arctic presences in European narratives

09.30 – 10.15 Absent or Present, Part of the System or of the Land: The representation of animals in some nineteenth-century narratives of Arctic exploration. Sigfrid Kjeldaas, UiT The Arctic University of Norway.

10.15 – 11.00 Pictures from the Bering Street: Louis Choris’ Voyage pittoresque autour du Monde (1823). Marie-Theres Federhofer, UiT / Humboldt University, Berlin.

11.10 – 12.35 Workshop / Intervention + Raisa Porsanger (artist)

13.30 – 14.15 ‘Arctic Hysteria' or 'Polar Eufori'? Voicing Otherwise in Early Arctic Narrative. Renee Hulan, Saint Mary’s University, Canada. 

14.15 – 15.00 An Alternative Vision of the Friendly Arctic? Ada Blackjack’s Diary from Wrangel Island. Silje Gaupseth, Polarmuseet, UiT The Arctic University of Norway

15.10 – 15.50 Intervention

 

DAY 4 Friday 12 July Báldalávvu, Riddu Riđđu

9.15 – 09.30 Coffee/tea in Báldalávvu    

Seminar session 4: Arctic presences in Western imagery

9.30 – 09.50 Curatorial Strategies. Charis Gullickson, Nordnorsk Kunstmuseum.

9.50 – 10.35 Tea and Sympathy in the Arctic: sociability and survival among Western women and Inuit, 1840-1900. Sophie Gilmartin, Royal Holloway University of London. 

10.45 – 11.30 ‘Exceedingly Good Friends’: The Representation of Indigenous People during the Franklin Search Expeditions to the Arctic (1847-59). Eavan O’Dochartaigh, Umeå University. 

11.30 – 12.15 Traces of an Arctic Voice: The Case of Qalasirssuaq. Ingeborg Høvik, UiT The Arctic University of Norway.

13.00 – 15.00 Workshop Curating and designing an exhibition on historical otherness. Charis Gullickson (introduction)