Omvisning: Andres liv med researcher Kim Skytte

Lørdag, 5. juni 2021 - 12:00
Salong-veggen i utstillingen, hvor bildene er hengt som i Paris-salongen på 1800-tallet.

Velkommen til en spesiell omvisning i utstillingen ANDRES LIV – fortellinger av François-Auguste Biard, m.fl. Kim Skytte er researcher for utstillingen og har gjort dypdykk ned i Biards liv, reisevirksomhet og produksjon. Han gir nå en spesialomvisning hvor han går inn i historiene bak flere verk, Biards fascinerende liv og den spesielle reise-litteraturen på 1800-tallet.

Omvisningen er gratis for alle med billett, men med begrenset plass. Av smittevernhensyn må alle deltagere oppgi navn og telefonnummer før omvisningen begynner. Skriv deg opp i skranken ved ankomst for å sikre deg plass!
 
Utstillingen gir en omfattende presentasjon av den franske, romantiske kunstneren François-Auguste Biard (1799-1882). Utstillingen har fått navnet «Andres liv» fordi vi ønsker å vise hvordan Biards kunstnerskap belyser ulike spørsmål knyttet til andres liv. Utstillingen inneholder også arbeider fra en rekke andre kunstnere fra tidsepoken slutten av 1700-tallet og frem til i dag.
 
De fleste verkene har forankring i nordlige strøk, spesielt fra kunstnere med tilhørighet til samisk kultur. Mange av verkene skiller seg fra Biards kunst i form og uttrykk, men har fellestrekk i temaene de beskriver. Vi har valgt å presentere Biard sammen med andre kunstnere for å avnaturalisere Biards kunstverk. Vi ønsker å gjøre publikum bevisst på at Biard skildrer andres liv sett fra sitt perspektiv; en franskmann på 1800-tallet.