Foredrag: ‘He…has the ends of both his great toes frozen off’

Tirsdag, 30. april 2019 - 18:0019:00
Charmaine Nelson
Charmaine Nelson

Den grusomme slavehandelen er noe vi først og fremst forbinder med de varme sørstatene i USA, men den foregikk også i betydelig kaldere Canada. Vi vet ikke så mye om hvordan det kaldere klimaet lenger nord påvirket slavenes liv, kultur og motstand, men en av få kilder er annonser for rømte slaver. Disse annonsene er fulle av detaljer om de rømte; tale, språk, utseende, mannerismer og skader som følge av slavedriften

I andre områder var flukt en mulighet året rundt, men i Canada var det først og fremst mulig om sommeren og høsten og i annonser fra 1700-tallets Quebec finner vi informasjon om slavenes vinterklær, farene ved å rømme om vinteren og skadene på slavenes kropper fra vinterkulden. Når vi leser disse annonsene fra vinter-rømninger, kan vi ikke unngå å tenke på hvor utrolig farlige omstendigheter var da disse menneskene kjempet for sin frihet.

Annonse i Quebec Gazette i mai 1794
Annonse om en rømt slave i Quebec Gazette i mai 1794

Charmaine A. Nelson er professor i kunsthistorie ved McGill University i Montreal, Canada. Hun har blant annet forsket på postkolonialisme, svart feminisme, transatlantisk slavehandel, slaveriets visuelle kultur og etnisk representasjon. Hun holder foredraget på engelsk.