Feministisk frokostbokprat: Sigrun Åsebø om Skjæringspunkter

Fredag, 8. mars 2019 - 8:159:30
Detalj fra VY II
Detalj fra VY II (2018)

Ligger det en skjult, feministisk agenda i Skjæringspunkter? I så fall finnes det få som kan bringe den fram og forklare den enn Sigrun Åsebø. I denne frokostsamtalen med kurator Charis Gullickson skal hun ta utgangspunkt i sitt essay i boken Intersections og bringe fram kjønnsperpektiver i Aslaug M. Juliussens kunst. Mens vi drikker kaffe og spiser boller.

Ny mening
Hvordan stiller kunstverkene i Skjæringspunkter spørsmål om kjønn? Kan vi finne symboler? Åsebø skriver om feministisk teori i forholdet mellom kultur og natur, og hvordan Juliussen gir ny mening til femininitet og samisk tradisjon, uten å redusere dem til forenklede identiteter. Kunstens ambivalens og gråsoner avslører "rene" identiteter som konstruksjoner.

Sigrun ÅsebøOm Sigrun Åsebø
Åsebø er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Forskningen hennes kretser rundt feministisk teori og historiografi, med fokus på kjønn, seksualitet og kvinnelige kunstnere i både historisk og samtidsperspektiv. Åsebø tok doktorgraden om Femininitetens rom og kvinnekroppens grenser. Hun er en av initiativtagere til Nettverk for arbeid med likestilling og mangfold i kunstmuseene.