8. mars-omvisning: Juliussen om kvinneperspektiver

Fredag, 8. mars 2019 - 14:00
HornRose og HornBærer av Aslaug M. Juliussen
HornRose og HornBærer av Aslaug M. Juliussen

I anledning 8. mars inviterer vi til spesialomvisningen Gevir-Revir – en omvisning i Skjæringspunkter med fokus på kvinneperspektiver. Omviser er Aslaug M. Juliussen selv.

Kvinnerollen, likestilling og kjønn er ikke eksplisitt uttalt i Juliussens kunst, men du finner antydninger, symboler og kontraster hvis du ser nøyere etter. For eksempel bruker mye av kunsten i Skjæringspunkter reingevir, et symbol på makt og hierarki i reinflokken. Men i vinterhalvåret når simlene er gravide, er det simlene som har geviret og makten, ikke bukkene. Endrer det hvordan vi ser på kunsten til Juliussen? Er det andre skjulte fortellinger om kjønn, biologi og hierarki i utstillingen?

Omvisningen er gratis og åpen for alle.

Detalj fra «Re: Frozen Flowers» – laget av gamle skinnjakker og reinmerker.