Årets første søndagsomvisning

Søndag, 14. januar 2018 - 14:00
Kristin Løvås og omvisningen i Folk

Årets første søndagsomvisning fokuserer på temaet "Folk", med verk i spennet helt fra fra Munch og Tidemand til moderne blyanttegninger og russisk kunstfoto. Man kan selvfølgelig også se resten av samlingen og den nyåpnede Lisa Torell: Potential of the Gap.

Gratis og åpent for alle.