Nordnorsk Kunstmuseums styre 2020 – 2023

Styrerepresentanter:

Grete Ellingsen, styreleder (utnevnt av Kulturdepartementet)
Anni Beate Skogman, nestleder (KUD)
Joar Nango, styremedlem (KUD)
Ingrid Skovgaard, styremedlem (ansattvalgt representant)
Hanne Jakhelln, styremedlem (utnevnt av SE KUNST)
Inger Blix Kvammen, styremedlem (utnevnt av kunstnerorganisasjonene NNBK & NKNN)

Vararepresentanter:

Ole-Jonny Korsgaard, 1. varamedlem (KUD)
Roar Dons, 2. varamedlem (KUD)
Martha Otte, 3. varamedlem (KUD)
Trygve Luktvasslimo, vara kunsterorganisasjonene
Ellen Marie Sæthre McGiurk, vara, SeKunst
Lise Dahl, vara ansattvalgt representant