Nordnorsk Kunstmuseums styre 2020 – 2023

Styrerepresentanter:

Grete Ellingsen
styreleder utnevnt av Kulturdepartementet

Anni Beate Skogman
nestleder utnevnt av Kulturdepartementet

Ole-Jonny Korsgaard
styremedlem utnevnt av Kulturdepartementet

Hanne Jakhelln
styremedlem utnevnt av SE KUNST

Sigrid Høyforsslett Bjørbæk
styremedlem utnevnt av kunstnerorganisasjonene NNBK og NKNN

Charis Gullickson
ansattvalgt styrerepresentant

Vararepresentanter:

Johan Vasara, 1. varamedlem KUD
Hilde Skanke, 2. varamedlem KUD
Eli Skatvedt, 3. varamedlem KUD
Ellen Marie Sæthre McGiurk, vara SE KUNST
Lise Dahl, vara ansattvalgt representant
Ina Otzko, vara kunstnerorganisasjonene NNBK & NKNN

Sakslister og referater fra styremøter legges fortløpende ut her.

Joar Nango, styremedlem (KUD), Ingrid Skovgaard, styremedlem (ansattvalgt representant), Inger Blix Kvammen, styremedlem (utnevnt av kunstnerorganisasjonene NNBK & NKNN), Trygve Luktvasslimo, vara kunsterorganisasjonene, Roar Dons, 2. varamedlem (KUD), og Martha Otte, 3. varamedlem (KUD) har tidligere trukket seg fra styret.