Nordnorsk Kunstmuseums styre 2016 - 2019

Styrerepresentanter:

Sissel Knutsen Hegdal, (leder), Advokat, oppnevnt av KUD, Stavanger
Svein Aamold, Professor – UiT, oppnevnt av KUD, Tromsø
Elisabeth Johansen, Forlegger, oppnevnt av KUD, Stamsund
Kristin Tårnes, representant kunstnerorganisasjonene, NNBK/NKNN, Tromsø
Trine Noodt, representant SE Kunst, Alta
Kim G. Skytte, ansattvalgt representant NNKM, Tromsø

Vararepresentanter:

Anni Skogmann, 1. vara KUD, Tromsø
Roar Dons, 2. vara KUD, Tromsø
Line Fusdahl, 3. vara KUD, Tromsø
Inger Blix Kvammen, vara kunstnerorganisasjonene NNBK/NKNN, Tromsø
Hanne Kristin Jakhelln, vara SE Kunst, Tromsø
Cathrine Steene, vara ansattvalgt representant NNKM, Tromsø