Nordnorsk Kunstmuseums styre 2016

Nordnorsk Kunstmuseums styre 2016 -2019

Styrerepresentanter:

Sissel Knutsen Hegdal, (leder), Advokat, oppnevnt av KUD, Stavanger

Svein Aamold, Professor – UiT, oppnevnt av KUD, Tromsø                                                                                                                  

Elisabeth Johansen, Forlegger, oppnevnt av KUD, Stamsund

Kristin Tårnes, representant kunstnerorganisasjonene, NNBK/NKNN, Tromsø

Trine Noodt, representant SE Kunst, Alta

Kim G. Skytte, ansattvalgt representant NNKM, Tromsø

 

Vararepresentanter:

Anni Skogmann, 1. vara KUD, Tromsø

Roar Dons, 2. vara KUD, Tromsø

Line Fusdahl, 3. vara KUD, Tromsø

Inger Blix Kvammen, vara kunstnerorganisasjonene NNBK/NKNN, Tromsø

Hanne Gudrun Gulljord, vara SE Kunst, Tromsø

Cathrine Steene, vara ansattvalgt representant NNKM, Tromsø