Nordnorsk Kunstmuseums styre 2020 – 2023

Styrerepresentanter:

Grete Ellingsen, styreleder (utnevnt av Kulturdepartementet)
Anni Beate Skogman, nestleder (KUD)
Hanne Jakhelln, styremedlem (utnevnt av SE KUNST)
Charis Gullickson, ansattvalgt styrerepresentant
 

Vararepresentanter:

Ole-Jonny Korsgaard, 1. varamedlem (KUD)
Ellen Marie Sæthre McGiurk, vara, SeKunst
Lise Dahl, vara ansattvalgt representant
Ina Otzko (vara kunstnerorganisasjonene)

Sakslister og referater fra styremøter legges fortløpende ut her.

Joar Nango, styremedlem (KUD), Ingrid Skovgaard, styremedlem (ansattvalgt representant), Inger Blix Kvammen, styremedlem (utnevnt av kunstnerorganisasjonene NNBK & NKNN), Trygve Luktvasslimo, vara kunsterorganisasjonene, Roar Dons, 2. varamedlem (KUD), og Martha Otte, 3. varamedlem (KUD) har trukket seg fra styret.