Nærbilder

Fotografier av Morten Krogvold og Rune Johansen

Portrettet har alltid fascinert menneskene, og har lang historie i kunsten. Helt fra de malte portrettene av konger og keisere i Romerrikets dager, frem til de moderne mediene som fotografi og dagens digitaliserte selvportrett-genre; «selfie’s», som legges ut i den sosiale nettverdenen.

I vandreutstillingen Nærbilder har vi valgt to norske fotografer som på forskjellige måter arbeider med portretter; Morten Krogvold og Rune Johansen. Det finnes både likheter og forskjeller i de to kunstnernes arbeider, som gjør det interessant å sammenlikne dem. Den dokumentariske holdningen til fotografiet har de til felles, mens motiver og kunstnerisk tilnærming er forskjellig. Krogvold portretterer kjente mennesker i svart/hvitt, hvor han forsøker å avdekke den portrettertes personlighet og «indre ansikt». Rune Johansen konsentrerer seg derimot om den portrettertes hjemlige miljø, som han med kjærlighet og innlevelse gjengir i fargesterke bilder.

I lærerveiledningen kan man finne en presentasjon av kunstnerne, de ulike fotografiene og en beskrivelse av teknikken. Ett kapittel omhandler også de mest sentrale bildevirkemidlene, og det er blant annet lagt opp til at elevene kan lære seg å bli bevisst på noen av disse gjennom eget arbeid i tilknytning til utstillingens bilder. Det er også forslag til hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen.

 

Kunstverk i kofferten

Tilbakemelding: