Adresse

Besøk
Sjøgata 1

 

Post
Postboks 1009
9260 Tromsø

Tlf: 
(+47) 77 64 70 20
E-post: 

Ansatte:

Line Fusdahl
Administrerende direktør
E-post: line@nnkm.no
Tlf.: +47 916 87 556
Lise Dahl
Lise Dahl
Kurator
E-post: lise@nnkm.no
Tlf.: +47 915 73 362
Kim Grønbæk Skytte
Kim Skytte
Butikk og publikum
E-post: kim@nnkm.no
Tlf.: +47 908 94 835
Rebecca Bayram
Konservator
E-post: rebecca@nnkm.no
Tlf.: +47 413 31 420
Cathrine Steene
Cathrine Steene
Økonomi og HR
Tlf.: +47 416 70 414
Margit Lein
Margit Lein
Publikums- og butikkmedarbeider
E-post: margit@nnkm.no
Tlf.:
Tiina Portti
Assisterende kurator
E-post: tiina@nnkm.no
Tlf.: +47 951 54 691
Øystein Oldervoll, museumstekniker, foto Marius Fiskum
Øystein Oldervoll
Museumstekniker
E-post: oystein@nnkm.no
Tlf.: +47 995 30 355
Charis Gullickson
Charis Gullickson
Ph.D 2019 - 2022
Tlf.: +47 905 28 739