Historien fremstilt i bilder

Historiemaleri i Norge - Reproduksjonslitografier

I vandreutstillingen Historien fremstilit i bilder fokuserer vi på noen av de historiske hendelsene i middelalderen: Olav Tryggvasons omvendelse, Olav den hellige hos Dalegudbrand på Hundorp, Olav den helliges fall under slaget ved Stiklestad og Harald Hardrådes fall under slaget ved Stamford Bridge, Birkebeinerne fører den unge Håkon Håkonsson til Trondheim og Svartedøden. Vi har samlet flere reproduksjonslitografier som illustrerer disse historiske hendelsene, og er et fint utgangspunkt for å snakke med skoleelevene om middelalderen. Vandreutstillingen kan også brukes tverrfaglig sammen med for eksempel historiefaget og RLE-faget. Utstillingen er ment å kunne brukes på alle klassetrinn, men passer best på mellomskole- og ungdomsskoletrinnet.

I lærerveiledningsheftet får man bl.a. en presentasjon av de historiske hendelsene som er fremstilt i bildene, kunstnerne, teknikken, og forslag til hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen.  

 

Kunstverk i kofferten

Tilbakemelding: