Back on Boogie Street

Sverre Koren Bjertnæs må regnes som en av Norges fremste malere blant dagens unge generasjon. Med denne vandreutstillingen ser vi nærmere på noen hovedtendenser i Sverre Koren Bjertnæs’ kunstnerskap, blant annet gjennom noen av hans mest sentrale billedserier. Samtidig vil vi presentere litografiene Signe i døren og serien Back on Boogie Street I - III

Gjennom tilnærming til Bjertnæs’ kunst kan elevene oppnå kunnskap om debatten mot slutten av 1900-tallet som har pågått i Norge mellom figurativt versus non-figurativt maleri. Samtidig vil de gjøres kjent med forskjellige stilepoker innen kunsthistorien som er relevante i forbindelse med Bjertnæs’ kunst, og vi håper de kan bli fortrolige med en del ord og begreper som kan knyttes til disse. Til sist blir de også kjent med litografiet som medium for billedlig uttrykk.

Kunstverk i kofferten

Tilbakemelding: