• I forbindelse med TIFF tjuvstarter vi utstillingen Treasures - Skatter med å vise videoverket Glacier

  • Torsdag 14. januar vil Nordnorsk Kunstmuseums direktør, Knut Ljøgodt, disputere til doctor philosophiae-graden i kunsthistorie ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet.

    Han vil forsvare sin avhandling Historiemaleriet i Norge. Hoveddelen av avhandlingen er Ljøgodts bok, Historien fremstilt i bilder fra 2011, som er det første større oversiktsverket over norsk historiemaleri. Parallelt med bokens utgivelse viste Nordnorsk Kunstmuseum en utstilling om samme tematikk.

  • Kulturdepartementet har oppnevnt Sissel Knutsen Hegdal til ny styreleder for perioden 2016-2019. Sissel Knutsen Hegdal (f. 1965) er advokat, opprinnelig fra Harstad og bor og arbeider i Stavanger.

  • Digital Balke/ Divine North til Galleri Ariblå, Kulturfabrikken Sortland

  • Det er med glede vi kan presentere Nordnorsk Kunstmuseums utstillingsprogram for 2016.