Kontraster

Niclas Gulbrandsen 

Tresnitt

Vi har alle våre drømmer og fantasier. Disse er som oftest helt private for den enkelte, og forblir flyktige forestillinger. Noen har imidlertid utviklet en evne til å virkeliggjøre disse; ikke konkret som en oppfyllelse av drømmene i livet, men som en materialisering av drømmene i et kunstnerisk medium. Slik blir de gjort tilgjengelig for andre; det private blir allmenngjort.

Allmenngjøring betyr at forestillingene kan kommuniseres. Derfor må vi tro at forestillingene forandrer seg når de blir materialisert i tekst eller bilder, da ikke alt kan kommuniseres innenfor alle medier. De har alle sine begrensninger, men nettopp derfor også sine muligheter. For innenfor disse grensene kan vi lære oss visse «regler» for hvordan vi kan kommunisere med bilder. Slike regler kalles i bildekunsten for bildevirkemidler.

I denne vandreutstillingen viser vi fire grafiske blad av Niclas Gulbrandsen. Alle bildene er ensfarvede tresnitt, og som sådanne er de underlagt sine muligheter og begrensninger for kommunikasjon. Vi vil i denne lærerveiledningen se nærmere på hvilke bildevirkemidler Gulbrandsen benytter i sine tresnitt, og hvordan de kommuniserer. Utstillingen har vi valgt å kalle kontraster, et begrep som nettopp dekker et slikt sentralt billedvirkemiddel. 

Hensikten med utstillingen er å presentere en av våre dyktigste grafikere, til glede og som inspirasjon for elevene når de skal lage sine egne bilder. Da er det viktig å ha kjennskap til hvordan man kan bruke bildevirkemidler til å formidle et innhold, og gjennom å arbeide aktivt med denne utstillingen mener vi at elevene vil lære så mye om bruk av disse virkemidlene at de bedre forstår hvordan de kan kommunisere med bilder.

 

Kunstverk i kofferten

Feedback:

Kindergarden (Years 2-5)

The museum organizes activities for kindergardens.

Schools and Teachers

The museum offers dialogue-based tours, studio visits and travelling exhibitions to schools in Nordland, Troms and Finnmark.

Family Learning

On the second floor, there is a studio room dedicated to children and youth.

Adult Learning

Most Sundays, the museum organizes free, guided tours in Norwegian. Check https://www.nnkm.no/nb/events for details. To book a private tour, call: +47 77 64 70 20