Back on Boogie Street

Sverre Koren Bjertnæs må regnes som en av Norges fremste malere blant dagens unge generasjon. Med denne vandreutstillingen ser vi nærmere på noen hovedtendenser i Sverre Koren Bjertnæs’ kunstnerskap, blant annet gjennom noen av hans mest sentrale billedserier. Samtidig vil vi presentere litografiene Signe i døren og serien Back on Boogie Street I - III

Gjennom tilnærming til Bjertnæs’ kunst kan elevene oppnå kunnskap om debatten mot slutten av 1900-tallet som har pågått i Norge mellom figurativt versus non-figurativt maleri. Samtidig vil de gjøres kjent med forskjellige stilepoker innen kunsthistorien som er relevante i forbindelse med Bjertnæs’ kunst, og vi håper de kan bli fortrolige med en del ord og begreper som kan knyttes til disse. Til sist blir de også kjent med litografiet som medium for billedlig uttrykk.

Kunstverk i kofferten

Feedback:

Kindergarden (Years 2-5)

The museum organizes activities for kindergardens.

Schools and Teachers

The museum offers dialogue-based tours, studio visits and travelling exhibitions to schools in Nordland, Troms and Finnmark.

Family Learning

On the second floor, there is a studio room dedicated to children and youth.

Adult Learning

Most Sundays, the museum organizes free, guided tours in Norwegian. Check https://www.nnkm.no/nb/events for details. To book a private tour, call: +47 77 64 70 20