Et år med reindriftssamene

Et år med reindriftssamene er en kunstkoffert som inneholder tre fargefotografier av Trym Ivar Bergsmo (f. 1963). Gjennom en periode på tre år (1997 – 2000) fulgte han en reindriftsfamilie i Finnmark, og skoleutstillingen består av et utvalg fra denne fotoserien. Fotografiene viser et nyansert og usminket bilde av reindrifta, og de er samtidig en hyllest til naturen i Finnmark og reindriftssamenes kultur. Skoleutstillingen fokuserer på moderne fotografi, levemåten blant dagens reindriftssamer i Nord-Norge, samt diskusjonen om etnisk tilhørighet og identitet.

I dette heftet får lærerne en kort presentasjon av kunstneren, bildene, teknikken og virkemidlene. Heftet inneholder også en introduksjon til fotografiets historie og forslag til hvordan man kan bruke utstillingen i undervisningen. Vandreutstillingen kan brukes av alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse.

Kunstverk i kofferten

Feedback:

Kindergarden (Years 2-5)

The museum organizes activities for kindergardens.

Schools and Teachers

The museum offers dialogue-based tours, studio visits and travelling exhibitions to schools in Nordland, Troms and Finnmark.

Family Learning

On the second floor, there is a studio room dedicated to children and youth.

Adult Learning

Most Sundays, the museum organizes free, guided tours in Norwegian. Check https://www.nnkm.no/nb/events for details. To book a private tour, call: +47 77 64 70 20