Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum

Tuesday 12. October 2021

Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum!

Regjeringen har i museumsmeldingen vektlagt kunst i nord som et viktig område og vil øke bevilgningene til Nordnorsk Kunstmuseum med 6 mill. kroner, hvorav 3 mill. kroner foreslås til å styrke museets virksomhet i Tromsø og 3 mill. kroner til å etablere museets nye avdeling i Bodø. Dette vil være en budsjettøkning på over 20%.

«En kraftfull satsing som gjør Nordnorsk Kunstmuseum i stand til å ta en større plass i formidlingen av kunst i nord» sier Line Fusdahl, administrerende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Denne satsingen svarer til vedtaket i Stortinget i forbindelse med behandlingen av museumsmeldinga og satsingen på Kunst i Nord, som de aller fleste partiene stilte seg bak.

«Vi har stor tro på at denne satsingen vil bli gjennomført «fortsetter Fusdahl.  

Other news

New director in place

Tuesday 16. August 2022

Summer at the museum

Tuesday 28. June 2022

Opening hours at Easter

Friday 08. April 2022

Meet our intern, Sondre

Tuesday 05. April 2022

Jan Groth in memory

Friday 04. March 2022