Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum

Tuesday 12. October 2021

Historisk satsing på Nordnorsk Kunstmuseum!

Regjeringen har i museumsmeldingen vektlagt kunst i nord som et viktig område og vil øke bevilgningene til Nordnorsk Kunstmuseum med 6 mill. kroner, hvorav 3 mill. kroner foreslås til å styrke museets virksomhet i Tromsø og 3 mill. kroner til å etablere museets nye avdeling i Bodø. Dette vil være en budsjettøkning på over 20%.

«En kraftfull satsing som gjør Nordnorsk Kunstmuseum i stand til å ta en større plass i formidlingen av kunst i nord» sier Line Fusdahl, administrerende direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

Denne satsingen svarer til vedtaket i Stortinget i forbindelse med behandlingen av museumsmeldinga og satsingen på Kunst i Nord, som de aller fleste partiene stilte seg bak.

«Vi har stor tro på at denne satsingen vil bli gjennomført «fortsetter Fusdahl.  

Other news

We're back!

Monday 18. May 2020

Nordnorsk Kunstmuseum is closed

Thursday 12. March 2020

When Violin Met Gobelin – Vol II

Monday 28. January 2019

Admission fee at the museum

Thursday 06. December 2018