Transformasjoner – en samtale med Harald Gaski

Sunday, 13. January 2019 - 14:0015:00
Foto: Bjørn Hatteng (UiT) og Marius Fiskum.

Få kjenner samisk kultur som Harald Gaski, og han var en selvskreven bidragsyter til boken vår om Aslaug M. Juliussens kunstunivers. Dette er den første samtalen i en serie hvor kurator og redaktør Charis Gullickson snakker med skribenter om deres artikler. Hva handler de om, og hva betyr de for vår forståelse av ikke bare Juliussens kunst, men også kunst og samfunn i hele nordområdet?

Gaskis artikkel heter Transformasjoner. En transformasjon er det samme som omforming ifølge Store norske leksikon. Gaski skriver om transformasjon og gjenbruk i samisk kultur spesielt og i forskjellige urfolkskulturer generelt. I teksten kommer han ikke konkret inn på Juliussens kunst, men det skal vi nå! Hvordan kan vi forstå Skjæringspunkter med disse brillene på? Finner vi nye måter å tolke Juliussens transformasjoner på, hennes dekonstruksjon og nykonstruksjon for å skape noe nytt?

Detalj fra «Re: Frozen Flowers» – laget av gamle skinnjakker og reinmerker.

Harald Gaski er opprinnelig fra Tana i Finnmark. Han er professor i samisk kultur og litteratur ved UiT Norges arktiske universitet. Har utgitt en rekke bøker og artikler om samisk kultur og litteratur på samisk, norsk og engelsk, samt oversatt samisk skjønnlitteratur til norsk og engelsk. Har særlig forsket på multikunsten til Nils-Aslak Valkeapää og fordypet seg i urfolksforskningens teoretiske og metodologiske grunnlag. Gaski har vært sentral i oppbyggingen av samisk litteratur som akademisk disiplin.