Guided tour: Craked
Sunday, 15. May 2022 - 12:0015:00
Fjellet, stillbilde fra videoverk av Svein Flygari Johansen

Join our guid for a tour through the exhibition Cracked. Guiding will be in english.