Venneforening

Venneforeningen 28. februar 2014

Nordnorsk Kunstmuseums venner

Venneforeningen er en forening for deg som:
- er interessert i kunst
- ønsker å bidra til innkjøp av kunst til Nordnorsk Kunstmuseum
- vil støtte kunstmuseets arbeid
- ønsker å møte andre som er interessert i kunst

Venneforeningen støtter opp om og bistår Nordnorsk
Kunstmuseum i arbeidet med å skape interesse for, øke
kjennskapen til og kunnskapen om kunst i Nord-Norge.
I samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum bidrar vi til
innkjøp av kunst.


Foreningen har 7 stiftere; Aronsen Invest AS, konsul Odd
Erik Hansen, EMS Consult AS, ANS Felleseiet Austad,
Sparebank 1 Nord-Norge, Data-Consult AS og Thoralf
Willumsen. Hver av stifterne har gitt kr. 50 000.

Kapitalen skal brukes til å kjøpe kunst, og skal bygges opp videre
gjennom medlemsavgift. Det kan også gjøres
innsamlingsaksjoner for å sikre spesielt viktige kunstverk.


Du kan delta gjennom:
- personlig medlemskap
- bedriftsmedlemskap
- donasjoner


Spørsmål og innspill til venneforeningen kan stilles til
venn@nnkm.no.

Du kan også kontakte styreleder Randi
Dyrkoren Willumsen /
e-post: randi@wi-to.no,
mobil: +47 913 32 241.